Sıcaklık ve genleşme nedir?

Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca ısı bazı kimyasal ve fiziksel olayların gerçekleşmesine neden olur. Isı ve sıcaklık kavramları birbirine bağlı olarak değişen kavramlardır.

Sıcaklık ve genleşme nedir?


SICAKLIK:

Bir maddenin bir molekülünün sahip olduğu ortalama kinetik enerji miktarına" sıcaklık "denir.Sıcaklık sistemindeki moleküllerin hızına bağlı bir kavramdır.Sıcaklık enerji değil bir duyumdur.


Sıcaklığı kesin sayılarla ifade etmek için ölçü araçları kullanılır.Bu ölçü araçlarına termometre denir.Sıcaklık değişimleri cisimlerin fiziksel özelliklerinde bir takım değişiklikler meydana gelir.Genelde sıcaklığı artan maddeler hacimce büyür(genleşir), sıcaklığı azalan maddeler ise hacimce küçülür. Hacimce büyüme ve küçülme alınan ya da verilen ısı ile orantılıdır

Genleşmeleri ve büzülmeleri sıcaklıkla orantılı olan katı, sıvı ve gaz maddeler kullanılarak termometreler yapılmıştır.Bunların dışında basınç, renk, direnç ve benzeri özelliklerdeki değişikliklerde termometrelerin hazırlanmasında kullanılan özelliklerdir.


Sıcaklık T ile sembolize edilir.Günlük hayatta en çok kullanılan termometre celcius termometresidir.
Bu termometre 1 atmosferlik basınç altında içinde cıva bulunan her iki ucu kapalı ince bir boru,suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını 100 ile gösterilerek ve bu aralığın 100 eşit parçaya bölünmesiyle oluşturulmuştur.


Yani termometrelerde,suyun donma ve kaynama sıcaklıkları baz alınarak,bu sıcaklık aralığı değişik şekilde bölmelendirilerek farklı termometreler yapılmıştır.

SICAKLIK ÖLÇEKLERİ :
?C
Celcius ?F
Fahrenheit ?K
Kelvin ?R
Reaumur
Celcius termometresi (?C):Suyun donma noktası 0?C, kaynama noktası 100?C olarak kabul edilir.
Fahrenheit termometresi(?F): Fahrenheit termometresinde, suyun donma noktası 32 ?F, kaynama noktası 212?F alınarak bu aralık 180 eşit bölmeye ayrılmıştır.


Kelvin termometresi (?K): Kelvin termometresinde suyun donma noktası 273?K, kaynama noktası 373?K alınarak 100 eşit bölme yapılmıştır.
Reaumur termometresi(?R):Suyun donma noktası 0?R, kaynama noktası 80?R olarak kabul edilir.

BİZE ULAŞIN