Üslü sayılar nedir?

A bir reel gerçel sayı ve nÎZ+ olsun. a.a.a...a=an olacak şekilde, n tane a’nın çarpımı olan an e üslü ifadeler denir.

Üslü sayılar nedir?
Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.


2) Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif

Çift kuvvetleri ise pozitiftir.

A bir reel sayı ve n bir pozitif tamsayı olmak üzere
n tane a' nın çapımı olan a n 'ye denir.

a.a.a.a..........a =a nan ifadesinde n 'ye üs (kuvvet) , a 'ya ise taban denir.


Örnek..1

a) 5 2 =5.5 =25 Örnek...3
b) 4 3 =4.4.4 = 64
c) (-3) 4 = (- 3).(-3).(-3).(-3) = 81 a) ( - 1) 30 = 1
d) (2/7) 2= 2/7 . 2/7 = 4/7
b) ( -1) 2 = -1

Uyarı !! c) ( - 5) 2 = 25

1) a n ifadesi , n.a ifadesiyle asla karıştırılmamalıdır.

Çünkü; n.a = a+a+a+..............+a olduğu için

Bazı özel durumlar dışında a n= n.a dır.


d) – 5 2 = -25

e) ( - 2) 4 = 1

f) - 2 6 = - 64

g) ( - 2) 6 = 64

Not : Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi

-3 2 = ( - 3) 2
( - 3) 2 = 9 3- 2= - 9
BİZE ULAŞIN