Bilgisayar temel kavramları nelerdir?

Bilgisayar ağlarında temel kavramlar Burada yapılan tanımlar, şu anda elimde herhangi bir yazılı kaynak olmadığı için, sadece bugüne kadar okuduğum yazılı kaynaklardan hatırımda kalan bilgilerin derlenmiş halidir....

Bilgisayar temel kavramları nelerdir?

Node:


Bir bilgisayar ağına adapte olmuş herbir uç elemana denir. Bu kavram ile bir bilgisayar, ya da özelleşmiş elektronik cihazlar kastedilebilir.

Paket:

Herhangi bir protokol tarafından işlenmiş olan ve kendi içinde bütünlüğü olan en küçük veri parçasına, o protokole ait bir paket denir.


Protokol:


Birbirleriyle haberleşen sistemlerde, bu haberleşmenin yöntemlerini belirleyen kurallar bütününe protokol denir.

Switching(Anahtarlama):

Bir ağ içerisinde, bir paketin ulaşması gereken hedefe ulaştırılması için o paket üzerinde yapılan işleme switching(anahtarlama) denir. Bu işlem, switch adı verilen cihazlar tarafından gerçekleştirilir.


Routing(Yönlendirme):


İki ağ arasında, bir paketin ulaşması gereken hedef ağa ulaştırılması için o paket üzerinde yapılan ağlar arası transfer işlemine routing(yönlendirme) denir. Bu işlem, router adı verilen cihazlar tarafından gerçekleştirilir.

Connection(Bağlantı):

İki node arasında, asıl bilgi transferinin dışında, iletişimin ayrıntılı özelliklerini belirleyerek ve senkronizasyon kurmaya dayalı olarak yapılan anlaşmaya connection(bağlantı) denir.


Connection-oriented Communication(Bağlantılı İletişim):

İki node arasında, güvenli bir iletişim maksadıyla kurulan bağlantı tabanlı iletişim yöntemleridir. Bağlantının gereklerini yerine getirmek uzun bir zaman aralığı istediği için performansı daha düşüktür.

Connectionless Communication(Bağlantısız İletişim):

İki node arasında, bağlantı tabanlı olmayan iletişim yöntemleridir. Bağlantının gereklerini yerine getirmek durumunda olmadığı için performansı daha yüksektir.

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü
İnternetin temel protokol paketidir. Protokol kelimesinin tanımı için bilgisayar ağları başlığı altına bakabilirsiniz.
Internet üzerinde verilerin akışını kontrol eden TCP/IP bir çok protokolün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olduğu için ona protokol paketi diyoruz. TCP bu protokol paketinin "Noktalar arası veri transferinde dikkat edilecek hususlar" kısmını yürütürken, IP ise "Verilerin taşınacağı yolu nasıl belirlesek!" kısmıyla ilgilenir. TCP/IP sisteminin 7 katmanlı OSI yapısına uymadığı bunu tartışan kitaplarda belirtilir. Bunun ne gibi bir soruna yol açtığını ise pek bilemiyoruz. (Aslında bilebiliriz de; uzun mesele. Boşverin gitsin)
TCP/IP yi anlatan kitapları karıştırdığımızda onun tarihi ile ilgili bazı bilgiler verilir. Ben de hatırımda kaldığı kadarıyla bunları derleyeyim. ABD de DARPA adında askeri bir kurum bir nükleer savaş esnasında bile ayakta kalabilecek bir bilgisayar iletişim yapısı kurulması için çalışmalar başlatır.

BİZE ULAŞIN