Değer çağı pazarlama nedir?

Küreselleşme, rekabet ve teknolojideki baş döndürücü dinamik değişiklikler her alanda ve her konuda belirsizlik, tehdit ve fırsatlar yaratmaktadır.

Değer çağı pazarlama nedir?

Tehditlerden korunmak, fırsatlardan yararlanmak ve "anlamlı ve sürdürüle bilir, kaliteli bir yaşam" sağlayabilmek için, gerek yurt içinde uluslar arası arenada, her kurumun, her ulusun her türlü etkinlikte "çağdaş pazarlama" felsefe, kültüre uygulamalarını benimsemesi gerekmektedir.


Kabul edilmeyen veya anlaşılmak istenmeyen şey, yaşamın her türlü alışverişlerinin, sonuçta ilişki kurmayı ve geliştirmeyi hedef aldığınız kişi ve kitlelerin maddi ve manevi istek ve gereksinmelerini, anlayıp bunlarla ilgili hazırlıkları eksiksiz yaparak, bu arada bugün için ilişki kurmak istediğiniz kişi ve kuruluşlar ile içinde yaşadığınız toplumun etik ve sosyal sorumluluk ilkelerini de göz ardı etmeksizin, uzun vadede de birlikte olma niyetiyle, hedefinizdeki kişi ve kuruluşları tatmin edip, kendinize de maddi ve manevi çıkar sağlamak olduğudur. Bu yaklaşım "müşteri odaklı çağdaş pazarlama anlayışının tanımını ve temelini oluşturur.


Yukarıdaki çok gerçekçi ve kapsamlı tanımın arkasında yatan da, "sunucu, satıcı olarak sunduğunun hakkını ver, hakkını vermek için gereken tüm bedel (para, zaman, emek, enerji) neyse öde, alıcı da (müşteride) aldığının bedelini ödesin" düşüncesidir. Bu düşünce ve pazarlama fonksiyonlarının önemi nedeniyle birçoklarının sandığının tersine, "pazarlama ciddi iştir" .
Çağdaş pazarlama yaklaşımının özünde, "insan mutluluğunu gerçekleştirmek" yatmaktadır. Volkswagen'in tepe yöneticisinin Jose Lopez'in şu sözleri bu gerçeği açıkça ifade etmektedir:


"Kafayı mutlu olmaya takmışsanız ona hiçbir zaman erişemezsiniz. Ama başkalarına hizmet etme hususunda yoğunlaşırsanız, mutluluk derhal gelecektir. Aynı şey endüstri içinde geçerlidir. Kar aramaya takmışsanız karları asla bulamayacaksınız. Ama müşterileri tatmin etme üzerine odaklaşırsanız her şeyi kazanacaksınız". Bu yaklaşımı gerçekleştirmenin dinamoları da, yola çıkarken, "Kim olduğunun" (misyonunun) farkında olmak, bu farkında lığın eşlik edeceği "niyet"e sahip olmak ve onun gerektirdiği vizyondur. Böyle bir yaklaşımda "değer yaratma", "dürüstlük", "tevazu" ön plandadır. Bu anlayışta "farketmezler", "yediririm", "sıyırırım" ve "aldatma" düşünceleri yoktur.
Pazarlama iyi insan olmanın bilimidir. Böyle olduğu içindir ki "çağdaş ilişkisel pazarlama yaklaşımı"nda müşteri maliyeti ve "müşterinin yaşam boyu değeri" hesabı katılmaktadır.


Toplam kalite ve toplam kalite ve toplam kalite pazarlaması anlayışlarını içine alan bu çağdaş pazarlama anlayışı, "geldiğiniz yerin yeterli olmadığı, her zaman daha mükemmelin olabileceğiniz" gibi aksiyomlara dayalıdır.
Çağdaş pazarlama yaklaşımı, uzun vadeyi göz önüne aldığı için, bizlere sürekli pedal çevirmenin erdemini gösterdiği gibi gerektiğinde müşteriye "hayır" deme dürüstlük göster.

BİZE ULAŞIN