Pazar ölçülmesi nedir?

Pazar ölçümlemesi; istenen her hangi bir konu, firma, şahıs, kuruluş ya da aktivite ile ilgili haberlerin, gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kanallarında takip talep eden kişi ya da kuruluş adına Ajans Press tarafından takip edilerek, takip raporlarının ve elde edilen basın kupürleri, radyo ve TV kayıtlarının istenen formatta ve frekansta ilgili kişiye ihtiyacının gerektirdiği hızda ulaştırılmasıdır.

Pazar ölçülmesi nedir?

Medya takibi ve medya ölçümlemesi kurumsal iletişim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kurumsal iletişimin artan önemine paralel olarak önem kazanmaya devam etmektedir.

Medya takibi, rekabetçi pazar koşullarında bir erken uyarı sistemi olarak ve acil önlemler almak konusunda karar alınmasına hız kazandırmaktadır. Tanıtım faaliyetlerinin ve aktivitelerinin planlanmasından, gelecek için doğru stratejilerin oluşturulmasına kadar kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim, pazarlama, Arge gibi bir çok departmanda kullanılabilirken, şahıslar tarafından da farklı amaçlarla kullanılabilen bir bilgi kaynağıdır

PAZAR ÖLÇÜMLEMESİ NEDEN GEREKLİDİR ?

Günümüzde iletişim teknolojisinin ve yayıncılık teknik altyapılarının kolay erişilebilir nitelikler kazanması, hayatımıza tek başımıza takip edebileceğimizin çok çok ötesinde bir sayıda gazete, dergi, TV kanalı, radyo kanalı girmesine neden olmuştur. Artık medyada yer alan haberlerin kişisel olarak takip edilmesi ve rafine edilerek sadece ihtiyaç duyulan haberlerin bir araya getirilebilmesi olanaksız hale gelmiştir.

Dünyanın her hangi bir yerinde yayınlanan bir haber yerel bir pazarda çok önemli olabildiği gibi yerel medyada yer alan bir haber de ulusal ölçekte etkili olabilmektedir. Bu gün sadece Türkiye de bile binlerce ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergi yayınlanmakta, her ilin bölgesel ve yerel radyo ve TV kanalları bulunmaktadır.

Sadece ulusal yayın yapan TV ve radyolar bile kişisel olarak takip edilebilecek sınırı çoktan geçmiştir. Her gün hiç durmaksızın yayınlanan inanılmaz miktardaki haber içinde gerçekten bilmeniz gereken konudaki haberlerin takip edilebilmesi için Ajans Pressin desteği şarttır. Böylece, medya takibi hizmetinden yararlanan kişi ve kuruluşlar hem rafine bilgiye kavuşur hem de zaman, para ve enerjisini haber toplamakta değil, toplanmış haberlerden yararlanmakta kullanabilirler. Pazar ölçümlemesinden nasıl yararlanılır ? Şirketler rakipleri hakkında bilgi toplanması, medya ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi, trendlerin izlenmesi, arşiv değeri olan bilgilerin kurumsal hafızaya eklenmesi, tekzip haklarının kullanılması, toplanan bilgilerden yararlanarak işletme ya da kuruluş içerisinde düzeltici ve iyileştirici önlemlerin alınabilmesi, gerçekleştirilen bir kurumsal iletişim etkinliğinin medyada ne kadar yer bulabildiğinin izlenmesi gibi bir çok konuda medya takibinden yararlanabilir. Belediyeler, siyasi partiler, dernek, vakıf ve sendikadır.

BİZE ULAŞIN