Öğretmenlere yeni ödül sistemi geliyor

MEB, öğretmenlere yönelik ‘uzman’ ve ‘başöğretmen’ gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü modelin hayata geçirilmesi için çeşitli alternatifler mercek altına alındı.

Öğretmenlere yeni ödül sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi'nin öğretmenlik mesleğini üniversiteye girişten itibaren ele alıp, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini emekliliklerine sürdürmeleri çerçevesinde planlayan bir yaklaşımla hazırlandığını belirtti.

Belgede, öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçiminden, bu fakültelerdeki eğitimin niteliği, MEB'in istihdam politikaları ve çalışma hayatına dahil edilen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin nasıl sağlanacağı ile öğretmenliğin kamuoyundaki algısına ilişkin tüm bileşenlerin bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığını dile getiren Aktekin, belgede birbirini tamamlayan 35 maddelik eylem planı belirlendiğini hatırlattı.

Aktekin, MEB bünyesinde bir milyonu aşkın öğretmen bulunduğunu ve yenilerine ihtiyacın giderek azaldığını anlatarak, "Sistem içerisindeki mevcut bir milyon öğretmenimizin ihtiyaçlarına göre gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, Bakanlığımızın öncelikli hedefidir. Fakat bu hedefi gerçekleştirmek için somut, ölçülebilir, gözlenebilir evrensel ölçütler geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ YETERLİKLERİ

Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'nin oluşturulması için öncelikle bir öğretmende bulunması gereken bilgi, beceri ile tutum ve değerleri içeren mesleki genel yeterliklerini belirlediklerini belirten Aktekin, "Taslak metnimizde bir öğretmende var olması gereken yeterlikler belirlendi. Bu metin, sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın onayının ardından kamuoyuna ilan edilecek" diye konuştu.

Aktekin, öğretmen yeterlikleri belgesinin eğitim fakültelerinin programlarının yeniden belirlenmesinde önemli bir belge niteliğinde olacağını anlatarak, "Diğer yandan, öğretmenlik seçimi yapılan KPSS gibi sınavlarda da yine yeterliklere dayalı olarak sorular hazırlanacak" dedi.

MEB'in sözleşmeli öğretmen mülakatlarında da bu yeterlikleri esas alan bir standart oluşturulacağını açıklayan Aktekin, mevcut öğretmenlerin de performansının bu çerçevede değerlendirileceğini söyledi.

ÖĞRETMENLERE ÖDÜL SİSTEMİ

Öğretmenin performansını değerlendirmek için öğretmen yeterlikleri baz alınarak, çoklu veri kaynağından görüş alınacağını belirten Aktekin, "İlk etapta bu veri kaynakları okul müdürü, müdür yardımcısı, zümre öğretmenleri, okuldaki diğer öğretmenler, öz değerlendirme, öğrenci ve veli değerlendirmesi olarak belirlendi. Bu değerlendirmeler, yeterliklere göre hazırlanmış ölçekler dahilinde yapılacak. Öğretmenlerimizin bu şekilde güçlü ve gelişime ihtiyaç duyulan yönleri ortaya çıkacak" dedi.

Aktekin, performans sistemiyle ilgili şunları anlattı:
"Örneğin bir öğretmenimizin alan bilgisinde, başka birinin iletişim alanında, diğerinin sınıf yönetimi, bir başkasının ise ölçme değerlendirme alanında gelişime ihtiyaç duyulan yönü tespit edilmişse ya da öğretmenimiz öz değerlendirmesinde kendisini öğretim programını uygulamaya nasıl aktaracağı konusunda eksik hissediyorsa o öğretmenimizi uygun hizmet içi eğitim programlarına yönlendireceğiz.

Bu performans değerlendirmesi, 4 yılda bir yapılması düşünülen sınav ve diğer çoklu değerlendirmelerin birlikte ele alınmasıyla yapılacak. Çoklu veri kaynaklarından gelen performans değerlendirmesinin belli bir oranı ile 4 yılda bir yapılacak sınavın belli bir oranı birlikte ele alınarak, ortaya toplam bir puan çıkacak. Hazırlanan alternatif maddelere göre sonuçlar farklı şekillerde değerlendirilebilecek. Örneğin yöneticilik ya da yurtdışı görevlere başvuru yapabilmek için bu değerlendirmelerden belli puanları almış olmak gerekecek. Proje okullarında çalışmak için de yine performans göstergeleri kullanılarak, belli puanlamalar ortaya konulacak."

BAŞÖĞRETMENLİK KRİTERLERİ

Semih Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan ve kamuoyunun en çok ilgisini çeken konular arasında bulunan öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin uygulamayla ilgili de bilgiler anlattı.

MEB'in masasındaki alternatiflerde öğretmenlerin alanına ilişkin gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak yeterlik sınavları, öğretmen akademilerinde alınacak eğitimler gibi çeşitli kriterlerin dikkate alındığı 'uzman', ve 'başöğretmen' gibi kariyer basamaklarının olacağını söyleyen Aktekin, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Hazırlanacak nihai taslakla ilgili Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı gibi ilgili kurumlarla görüşülerek son hali verilecek. Bakanlığımızın daha önceki uygulamasında uzman ve başöğretmen gibi kariyer basamakları var. Güncellenip geliştirilecek olan yeni modelde, bu unvanlar belli bir süreliğine geçerli olacak. Diyelim ki bir öğretmenimiz, uzman veya başöğretmen oldu, bu unvanı ilgili performans kriterlerini koruduğu sürece devam ettirecek. Her yıl, öğretmenlerimizin performansına tekrar bakılacak."

Öğretmenlerin ödül sistemiyle ilgili Bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğüne dikkati çeken Aktekin, "Kariyer sisteminin maddi yansımaları, Maliye Bakanlığının bütçe imkanları doğrultusunda belirlenecek" dedi.

4 YILDA BİR YAPILAN SINAV

Öğretmenler için öngörülen 4 yılda bir yapılacak sınava ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktekin, sınavın öğretmenin kendi alanı ve alan öğretimiyle ilgili bilgilerini, sınıf içi uygulama, ölçme, değerlendirme ve materyal tasarımı gibi yeterliklerini kapsayacağını söyledi. Okul temelli mesleki gelişim modelinde de revize yapacaklarını anlatan Aktekin, 1 milyonun üzerinde öğretmenin Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğine dikkati çekti. Aktekin, merkezi programlar yanında mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri ve uzaktan eğitim imkanlarının da bu süreçte değerlendirileceğini belirtti.

Yapılacak sınav sonucunda ortaya çıkan verilerin bölgesel ve okul bazlı olarak analizlerinin yapılacağını bildiren Aktekin, "Bu analizler, Bakanlığımızın eğitim politikalarının ve uygulamalarının belirlenmesinde kullanılacak" dedi.

Aktekin, Öğretmen Strateji Belgesi'nde öngörülen eylemlerin yapılabilmesi için öğretmenlik mesleğine ilişkin tüm mevzuatın gözden geçirileceğini ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bunların güncelleneceğini söyledi.

Belli alanlarda ihtisaslaşacak öğretmen akademileri kurulacak

Aktekin, Strateji Belgesi'nde ilk yapılacak faaliyetin, öğretmen yeterliklerinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanması olacağını açıkladı.

Daha sonra öğretmen akademilerinin kuruluşu için çalışmalara hız vereceklerine işaret eden Aktekin, bakanlığın 10 ilde hizmet içi eğitim veren enstitülerinin bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"İlk olarak bu hizmet içi enstitülerin tamamı belli alanlarda ihtisaslaşacak ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim verebilecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Örneğin bir öğretmen akademisi, yöneticilik alanında uzmanlaşırken, başka bir akademi yabancı dil, bir diğeri fen bilimlerinde uzmanlaşacak. Bunların kütüphane, laboratuvar gibi imkanları ihtisas alanlarına göre güçlendirilecek. Bu akademiler, üniversiteler, STK'lar ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürecek. Öğretmen akademilerinin sayıları ihtiyaca göre zamanla artırılabilecek."

Aktekin, öğretmen akademilerinin yapısı ve faaliyetleriyle ilgili yeni bir yapılanma gerçekleştirmek için yönetmelik taslağı hazırladıklarını ve ilgili kurumların görüşü alındıktan sonra başbakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.

BİZE ULAŞIN