Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2 saate çıktı

MEB liselerde okutulan ders çizelgelerini güncelledi. Hazırlık ve 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli uygulanacak yeni düzenlemeye göre, liselerde zorunlu olan din kültürü ve ahlak bilgisinin haftalık ders saati 1’den 2’ye çıktı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2 saate çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Haziran ayı Tebliğler Dergisi'ni yayınlandı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmada ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesine de yer verildi. Buna göre Anadolu, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu, fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, Anadolu imam hatip, uluslararası Anadolu imam hatip ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri haftalık ders çizelgeleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9'uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Eski çizelge ise kademeli olarak yürürlükten kaldırılacak. Yeni düzenlemeler gelecek eğitim döneminde 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerini etkilemeyecek. Tebliğler Dergisi'nde yer alan, derslere yönelik bazı yenilikler özetle şöyle:

- Anadolu, fen liseleri başta olmak üzere ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler kapsamında yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün sınıf düzeylerinde haftada 1'den 2 saate çıktı.
- İnkılap tarihi ve Atatürkçülük eskiden 11'inci sınıfta zorunlu okutulurken artık öğrenciler bu dersi 12'nci sınıfta görecekler.
- Eskiden sadece 11'inci sınıfta olan felsefe dersi artık fen ve Anadolu ve mesleki ve teknik liselerinde 10'uncu sınıfta da haftada 2 saat görülecek.
- Anadolu ve fen liselerinde 9 ve 10'uncu sınıfta olan tarih 11'inci sınıfta da haftada 2 saat olarak okutulacak.
-Anadolu liselerinde 9 ve 10'uncu sınıflarda haftada 3 saat olan biyoloji haftada 2 saate düşürüldü. Mesleki ve teknik liselerde de biyoloji dersi haftada 3 saatten 2'ye indi.
- Anadolu, fen ile mesleki ve teknik liselerde görsel sanatlar/müzik dersinin saati 1'den 2'ye çıktı. Anadolu liselerinde 9'uncu sınıftaki birinci yabancı dil ders saati ise haftada 6'dan 4'e indi. Meslek liselerinde birinci yabancı dilde yapılan düzenlemeyle bir saatlik düşüş oldu.
- Fen liselerine yeni gelen bilgisayar bilimi dersi 9 ve 10'uncu sınıfta hafta 2 saat okutulacak. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi birleştirilerek 9'uncu sınıfa alındı.
- Çizelgelerde seçmeli derslerde de düzenlemeler yapılırken Anadolu liselerinde seçmeli dersler arasına Türk kültür ve medeniyet tarihi, İslam kültür ve medeniyet tarihi, matematik tarihi ve uygulamaları, fen bilimleri tarihi ve uygulamaları dersi katıldı.
- Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerinde hazırlık sınıfında bilgisayar bilimi dersi zorunlu oldu.

BİZE ULAŞIN