KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM sonuç ile KPSS sınav sonuçlarını öğren

21 Mayıs 2017 Pazar günü yapılan ve binlerce adayın katılım sağladığı KPSS A ve Öğretmenik sınav ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.2017 KPSS sınav sonuçları için bugün heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2017 KPSS sonuçları bugün açıklanacak. Peki KPSS A ve öğretmenlik sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanır? İşte ÖSYM sonuç sistemi

KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM sonuç ile KPSS sınav sonuçlarını öğren

21 Mayıs'ta yapılan KPSS A ve Öğretmenlik sınavı ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS sonuçları günlerdir heyecanla bekleniyordu. ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının bugün içerisinde açıklanacağını belirtti. Böylece KPSS A ve Öğretmenlik sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sistemi ve KPSS sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS A ve Öğretmenlik sınavı sonuçları hakkında ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Heyecanla beklenen KPSS sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarına ÖSYM sonuç sistemi ile ulaşabilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLA

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS A VE B GRUBU NEDİR?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az bir (1) ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B – X )] – S

Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

BİZE ULAŞIN