"Biyoloji bölümü son 7 yılın en zor sınavı"

Nesibe Aydın Okulları uzmanları fizik, kimya ve biyoloji zümreleri, 2017 yılı LYS-2 oturumunun ilk değerlendirmelerini, sınavdan çıkan öğrencilerden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptı.

Biyoloji bölümü son 7 yılın en zor sınavı

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devrinin bittiğini bildirerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Öğretmenler, konuları kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulayarak anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavramalı ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalıdırlar. Aksi durumda öğrencilerin sadece soru tipi ezberleyerek başarılı olma şansı çok azdır."

Sınavdan çıkan öğrencilerden gelen yorumlar doğrultusunda, uzmanlar tarafından fizik bölümündeki sözel soruların yorum ve bilginin harmanlanmasına yönelik olması; biyoloji bölümünün ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuş olması nedeniyle 17 Haziran 2017 Cumartesi günü yapılan LYS-2'de, fizik ve biyoloji sınavlarının belirleyici olduğu belirtildi.

"LYS-2 FİZİKTE MÜFREDAT DIŞI SORU YOK"
Nesibe Aydın Okulları fizik zümresi, 2017 yılı LYS-2'de fizik sorularının, MEB'in kazanımlarına yönelik yaptığı güncellemelerin içeriğine uygun hazırlandığını ifade ederek müfredat dışından herhangi bir soru ya da kavrama rastlanılmadığını kaydetti.
Uzmanlar, son birkaç yılın sınavlarıyla karşılaştırıldığında zorluk bakımından sınavların birbirine yakın olduğunun gözlendiğini, 2017 LYS-2'de, fen bölümünün tamamı değerlendirildiğinde ise fizik sorularının öğrencilerin sıralamasında ve puanlarında daha belirleyici olacağı sonucuna vardıklarını belirttiler. Birkaç sorunun sayısal işlem gerektirmesi ve LYS-2'de fiziğin günlük hayattaki uygulamaları içeren sorulara ağırlık verilmesi fizik sorularının diğer branşlara göre daha belirleyici olmasını sağladığını ifade eden uzmanlar, Nesibe Aydın Okulları'nda konular anlatılırken, ince ayrıntılara da girilmesi, kurumun öğretim kadrosu tarafından özel olarak hazırlanan doküman ve deneme sınavlarında ÖSYM sorularına benzer kavramsal soruların kullanılmış olması nedeniyle fizikteki başarılarının, Türkiye geneli ortalamasının üzerinde olmasını beklediklerini kaydettiler.
"LYS2 kimyada müfredata yeni eklenen sorular da çıktı"

Nesibe Aydın Okulları kimya zümresi de 2017 yılı LYS-2 kimya soruları ile ilgili şu bilgileri aktardı:
"Genel olarak öğretim programlarına uygun ve müfredatı tarayıcı sorulardan oluştuğunu, geçmiş yıllarda olduğu gibi organik kimya sorularının bu yıl da orta zorlukta olduğunu saptadı. Soru dağılımları önceki yıllara benzemekle beraber, müfredata yeni eklenen konulardan da sorular çıktı. Sınavdan çıkan öğrencilerimizden alınan dönütlere göre bu yılki kimya sorularının 2016 yılı kimya sorularıyla kıyaslandığında yaklaşık aynı düzeyde olduğu görülmüştür. Sınavın okulumuzda uygulanan deneme sınavlarından daha kolay olduğu da belirlendi. Düzenli, disiplinli çalışan ve yayınlarımızı tarayan öğrencilerimizin rahatlıkla yapabileceği seviyede bir sınav olduğu düşünülüyor."

"BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SON 7 YILIN EN ZOR SINAVI"
Nesibe Aydın Okulları'nın biyoloji zümresi ise, 2017 yılı LYS-2 biyoloji sorularının tümünün bilgiye dayalı olduğunu belirlediklerini bildirerek, "Soruların çoğunun 11. ve 12. sınıf, diğerlerinin ise 9. ve 10. sınıf müfredatından olduğu tespit edildi. Sınavdan çıkan öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelere göre; sınavda belirleyici olan tahminen 5 sorunun Nesibe Aydın Okulları denemelerinde sorulan sorularla aynı düzeyde, diğer soruların ise denemelerimize göre daha kolay olduğu belirlendi. 2017 yılı biyoloji bölümünün son 7 yılın en zor sınavı olduğu sonucuna varıldı. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, bu yıl öğrencilerin sıralamalarının ve yerleştirme puanlarının oluşturulmasında biyolojinin belirleyici olacağı düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN