Din dersi müfredatında vatandaş belirleyici

Din dersi müfredatında vatandaş belirleyici

MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı taslağını kamuoyu ile paylaştı. Amaç farklı çevrelerden gelecek öneri ve görüşlerle son şeklini vermek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatını yeniledi. İlk kez din dersinin müfredat taslağını kamuoyuna açıklayan Bakanlık, 31 Temmuz'a kadar tüm taraflardan öneri ve görüşleri alacak ve daha sonra son halini verecek. Alevilik, İslam düşüncesindeki yorumlar başlığı altında ilk kez 7'nci sınıfta ele alınacak. Bu bölümde, tasavvufi yorumlar başlığı altında, Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Alevilik-Bektaşilik, Cem ve Cemevi, Razılık ve Kul Hakkının Sorulması, On İki Hizmet, Semah, Musahiplik, Gülbanklar, Hızır ve Muharrem Orucu ayrı başlıklar altında anlatılacak. Önceki müfredatta, "İnanç Problemleri" başlığı altında yer alan "Ateizm, Deizm, Nihilizm" gibi inanışlar yeni müfredatta ise "İnanç Tartışmaları" başlığında yer aldı.

EKÜMENLİK İDDİALARI
11'inci sınıfta Yahudilik ve Hıristiyanlık, 12'nci sınıfta, hak ve özgürlüklere, laiklik, Hint ve Çin dinleri ile Türkiye'deki bazı dini gruplar üniteleri anlatılacak. Bu kapsamda, Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Bahailik, Yezidilik başlıklarıyla anlatılacak. Fener Rum Patrikhanesi'nin Ekümenlik iddiaları da yorumlanacak. Hinduizm anlatılırken ise Yoga, Karma, reenkarnasyon, meditasyon gibi ritüeller de işlenecek.

'TÜM İNANÇLARI ANLATACAĞIZ'
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Demokratik talepler, Türkiye'nin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda bir müfredat hazırladık. Müfredat hazırlanırken ilgili tarafların görüşlerini aldık, son şekli verilirken de tüm vatandaşların görüşüne açtık. Din Kültürü dersi, tüm dinler ve dinsizleri bir arada, barış içinde yaşatacak tek derstir. Bu nedenle, nesnel bir dille ve kapsayıcı anlayışla çocuklara tüm inançları anlatmayı amaçladık" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN