Öğretmen adayları dikkat! 2020 KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak? KPSS puanı geçerlilik süresi değişti!

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın katıldığı ve Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen KPSS sınavının geçerlilik süresinin düşürüldüğü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında 2 yıla çıkarttığı Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS geçerlilik süresini Resmi Gazete’de yayınladığı duyuru ile 1 yıla düşürdü. Vatandaşlar 2020 KPSS puanı kaç yıl geçerli? sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…

Öğretmen adayları dikkat! 2020 KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak? KPSS puanı geçerlilik süresi değişti!
Cuma 08.11.2019 11:24
Son Güncelleme: Cuma 08.11.2019 11:24
ABONE OL

KPSS geçerlilik süresi hakkında yapılan yeni düzenleme ile Kamu Personeli Seçme Sınavı öğretmenlik sınav puanları artık 1 yıl geçerli olacak. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınav ile ilgili bu durumun ardından binlerce kişi internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, 2020 KPSS geçerlilik süresi ne kadar? İşte Resmi gazete'de yayınlanan o duyuru…

KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Bugün Resmi Gazete üzerinden yayınlanan duyuru şöyle;

KAMU GÖREVLERINE ILK DEFA ATANACAKLAR İÇIN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELIKTE DEGIŞIKIAK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, öğretmen adaylar için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11- öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarmda elde ettikleri KPSS sonuçları haldonda, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hökmünün uygulanmasına devam edilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hökümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılında, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini 2 yıla çıkarmıştı. Ancak yapılan bu düzenleme, farklı zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının, aynı atama döneminde eşit şekilde ele alınması nedeniyle sorun oluşturmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresini yeniden bir yıla indirdi.
Ancak, 2018 ve 2019 KPSS puanlarının, öğretmenlik alımlarında birlikte alınmasına devam edilecek.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59'a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.