Kart ücretlerine yeni düzenleme

Başbakanlık'a gönderilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'na göre kredi kartlarının kart ücretleri 3 yılda bir alınacak.

Çarşamba 06.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Çarşamba 06.05.2009 15:34
ABONE OL
Başbakanlık'a gönderilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'na göre kredi kartlarının kart ücretleri 3 yılda bir alınacak. Kredi kartı ücretlerinin üst limiti Merkez Bankası'nca belirlenecek. Kredi alan tüketicilere, sözleşme yaptığı günden itibaren 14 gün içinde vazgeçme hakkı verilecek. Bu düzenleme ile taslağın ilk halinde yer alan, yıllık ücret alınamayacağı hükmünden de geri adım atılmış oldu.

Hem AB'ye uyum hem de mevcut uygulamalardaki sorunları gidermek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24 Nisan 2009 tarihinde Başbakanlığa sevk edilen "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" 33 çerçeve maddeden oluşuyor. Bakan olarak ilk kez basının karşısına çıkarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında bilgi veren Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu tasarıyla daha önce düzenlenmemiş olan finansal hizmetler, haksız ticari uygulamalar, indirimli satışlar, ihtiyari garanti gibi alanlarda düzenleme yapılacağını açıkladı.

Tüketici Kanunun'da değişiklik öngören tasarı taslağına göre tüketiciyle bankalar arasında büyük sorunlara neden olan kredi kartlarından alınan ücret, artık 3 yılda bir alınacak. Kredi kartlarından alınan yıllık ücretlerin üst limitini Merkez Bankası belirleyecek.

TÜKETİCİ ALDIĞI KREDİDEN 14 GÜN İÇİNDE VAZGEÇEBİLECEK

Tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri AB mevzuatına uygunlaştırmayı hedefleyen tasarı taslağına göre, kredi alacak tüketiciye kredi sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi zorunlu olacak. Tüketiciye, kredi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı getirilecek. Sözleşmede belirtilmek üzere tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Tüketici ve konut kredisi sözleşmelerinin imzalanması aşamasında hayat sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının zorunlu tutulamayacağı hüküm altına alınıyor.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR KURULU OLUŞTURULACAK

AB'de Aralık 2007'de yürürlüğe giren Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi'ni kanuna ilave edecek olan taslak, haksız ticari uygulamaları denetleyen Haksız Ticari Uygulamalar Kurulu oluşturulmasını öngörüyor.

Ayıplı mal ve hatalı ürün kavramlarını ayrı ayrı düzenleyen taslağa göre "Açık Ayıpta" 30 günlük ihbar süresi kaldırılacak. Tüketici, 2 yıllık zamanaşımı süresince ayıbı tespit ettiği anda seçimlik haklarını kullanabilecek. Ancak ilk 6 ayda satıcının malın ayıplı olmadığını, 6 aydan sonra ise tüketicinin malın ayıplı olduğunu ispatlaması gerekecek.

Satıcının ve imalatçının sorumluluklarını düzenleyen taslak, ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğunu en az bir yıl olarak düzenlerken, bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda 3 yıldan az olmayacak. İhtiyari garanti kavramı eklenecek.

KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Kapıdan satış sözleşmelerinin kapsamını genişleten Taslak, finansal hizmetlerin mesafeli satışını düzenleyen AB Yönergesi'ni de kanuna ekleyecek. Bu tasarı çerçevesinde kanuna eklenen diğer bir yönerge ise devre tatil ve diğer uzun süreli tatil ürünlerini düzenleyen AB yönergesi. Paket Tur Sözleşmelerini de AB yönergelerine uygun hale getiren taslak, tüketicilerin yaptığı sözleşmelerdeki haksız şartların iptal edilmesine yönelik kimlerin dava açabileceğini de düzenliyor.

ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER GETİRİLİYOR

Tüketici Kanunun uygulanması sırasında tespit edilen sorunları gidermek amacıyla bazı düzenlemelere de yer verilen taslakta, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay'ın Kanun kapsamı dışında bıraktığı eser sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler getiriyor. Taksitli sözleşmelerde müteşebbisin kambiyo senedi alması yasaklanıyor. Ön ödemeli sözleşmelerde tüketicinin yaptığı ödemelerin teminat altına alınmasını sağlayan ilavelere yer verilen düzenleme, bu sayede müteşebbisin iflas etmesi ihtimaline karşılık, tüketicinin ödediği meblağın iade edileceğine ilişkin teminat gösterilmesini zorunlu hale getiriyor.

ÖN ÖDEMELİ SÖZLEŞMELERDE 14 GÜNDE CAYMA HAKKI

Ön ödemeli sözleşmelerde tüketiciye 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkı tanınıyor. Sözleşmede belirtilmek şartıyla ön ödemeli sözleşmelerde faiz oranı sabit, değişken veya aynı sözleşme için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek. Kapıdan satışın kapsamı genişletilmiş ve kapıdan satış yapan firmaların en az 50 bin TL sermayeli olması koşulu getiriliyor.

İNDİRİMLİ SATIŞLARA YENİ DÜZEN

Tekstil, hazır giyim, deri ürünleri ve benzeri sektörlerde mevsim sonu indirimli satışlar 15 Ocak-1 Mart ve 15 Temmuz -1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sadece kullanma kılavuzu değil aynı zamanda ürün üzerindeki açıklayıcı bilgilerin de Türkçe olması zorunlu olacak. Örneğin otomobillerin gösterge ve kadranlarında yer alan yazıların yabancı dilde olmasından kaynaklanan sorunlar bertaraf edilecek.

Satış sonrası hizmetlere ilişkin yeni düzenlemeler yapılan düzenleme, özel servis istasyonlarını da kapsama alacak. Bilindiği üzere mevcut Kanun yalnızca yetkili servislere ilişkin düzenleme getiriyordu. Ayrıca tasarıyla azami tamir süresi 30 iş gününden 30 güne indiriliyor.

REKLAM KURULU ÜYE SAYISI 13'E İNDİRİLİYOR

Reklam Kurulu üye sayısı 29 kişiden 13'e indirilirken, çok sayıda ihtisas komisyonunun kurulması öngörülüyor. Tüm radyo ve televizyon kuruluşlarına 07-23 saatleri arasında yayımlanmak ve haftada 2 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi eğitici ve bilgilendirici programlar yapma zorunluluğu getiriliyor.

TÜKETİCİ İZİNLERİNE İZİN ZORUNLULUĞU

Tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin kanuna ilave yapan taslak, uygulamada karşılaşılan haksız ve aldatıcı girişimleri önlemek için tüketici ödülü veya benzer bir isim altında ödül verecek kurum ve kuruluşların bakanlıktan izin alması zorunluluğunu getiriyor.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'nin bağlayıcı karar alma sınırı 936 bin 97 TL'de 2 bin TL'ye çıkarılıyor. Büyükşehir statüsündeki il hakem heyetleri ise 2 bin TL ile 3 bin TL arasındaki uyuşmazlıklarda bağlayıcı karar alabilecek. Böylece tüketici mahkemelerinin iş yükü önemli ölçüde azaltılacak.