İşte ilk 4 aylık bütçe açığı

2009 bütçesi bu yılın ilk 4 ayında 20 milyar 73 milyon lira açık verdi.

Çarşamba 13.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Çarşamba 13.05.2009 12:08
ABONE OL
Merkezi Yönetim Bütçesi, yılın 4 ayında 20 milyar 73 milyon lira açık verdi.

Nisan'da bütçe açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalma meydana gelirken, 4 aylık açık ise yüzde 268,4 oranında artış gösterdi.

Maliye Bakanlığı Nisan ayı ile Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Nisan'da bütçeden 21 milyar 10 milyon lira harcama yapıldı. Bunun 3 milyar 38 milyon lirasını faiz giderleri oluşturdu. Geçen ay bütçe gelirleri ise 20 milyar 63 milyon lira olarak belirlendi. Bütçeye giren paranın 12 milyar 814 milyon lirası da vergilerden geldi.

Böylece 2008 yılı Nisan ayında 1 milyar 76 milyon lira olan bütçe açığı, bu yıl aynı ayda 947 milyon liraya geriledi. Geçen ayki faiz dışı fazla ise 2 milyar 91 milyon lira oldu.

4 AYLIK SONUÇLAR

Ocak-Nisan döneminde ise bütçe harcamaları 87 milyar 435 milyon lira, bütçe gelirleri 67 milyar 361 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu şekilde geçen yılın ilk 4 ayında 5 milyar 449 milyon lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 268,4 oranında artarak, 20 milyar 73 milyon liraya çıktı.

4 aylık dönemdeki faiz dışı fazla rakamı da, 12 milyar 467 milyon liradan 1 milyar 55 milyon liraya indi.
Verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan aylarında faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,93 oranında arttı. Geçen yıl 17 milyar 916 milyon lira olan 4 aylık faiz ödemesi, bu yıl 21 milyar 128 milyon lira oldu.

Ocak-Nisan döneminde, bütçe giderleri gerçekleşme oranı da 2,6 puan artarak, yüzde 33,7 olarak hesaplandı.

Bu dönemde personel giderleri, geçen yıla göre yüzde 16,2 artışla 19 milyar 199 milyon liraya çıktı.
Bütçe harcamalarının 2 milyar 326 milyon lirasını sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 7 milyar 128 milyon lirasını mal ve hizmet alımları, 32 milyar 8 milyon lirasını cari transferler, 2 milyar 930 milyon lirasını sermaye giderleri, 767 milyon lirasını sermaye transferleri, 1 milyar 948 milyon lirasını da borç verme kalemi meydana getirdi.

4 aylık dönemde bütçeden 2 milyar 443 milyon lira sağlık gideri yapıldı, yeşil kartlıların tedavi ve ilaç harcamaları için de 1 milyar 594 milyon lira çıktı. Yeşil kartlıların tedavi ve ilaç giderlerindeki artış yüzde 22,7, sağlık giderlerindeki toplam artış da yüzde 15,7 olarak belirlendi.

Ocak-Nisan döneminde KİT görev zararları 1 milyar 602 milyon lira olurken, TMO'ya 1 milyar 269 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal Güvenliğe de sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yıla göre yüzde 42,5 artışla 17 milyar 775 milyon lira aktarıldı. Bu artışta, ekonomik gelişmelere bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirleri tahsilatındaki yavaşlama ile sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık bölümünün Hazine tarafından ödenmesi etkili oldu.

4 ayda, 2 milyar 731 milyon lira da tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Tarımsal destekleme ödemeleri de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında azalma gösterdi.

BÜTÇE GELİRLERİ ARTTI, VERGİ GELİRLERİ DÜŞTÜ

Yılın 4 ayında bütçe gelirlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir artış sağlandı. 2008'in Ocak-Nisan döneminde 64 milyar 751 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yıl 67 milyar 361 milyon liraya yükseldi.

Buna karşılık vergi gelirlerinde yüzde 4,1'lik bir azalma meydana geldi. 2008'nin ilk 4 ayında 53 milyar 158 milyon lira olan vergi gelirleri, bu yıl 50 milyar 958 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde vergi tahsilatındaki en büyük düşüş yüzde 32 ile ithalde alınan KDV'de yaşandı. Bunu yüzde 15 ile kurumlar vergisi, yüzde 10,5 ile harçlar, yüzde 3,4 ile de ÖTV gelirleri izledi.
Buna karşılık gelir vergisi tahsilatında yüzde 8,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi tahsilatında yüzde 22,4, dahilde alınan KDV'de yüzde 12,1, damga vergisinde ise yüzde 6,7 oranında artış kaydedildi.
Vergilerdeki gerilemeye karşın bütçe gelirlerindeki artış, vergi dışı gelirlerden kaynaklandı. Geçen yılın ilk 4 ayında 9 milyar 288 milyon lira olan vergi dışı gelirler, bu yıl 13 milyar 908 milyon liraya çıktı.

TEDBİRLER, BÜTÇE PARAMETRELERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Maliye Bakanlığının bütçeye ilişkin genel değerlendirmesinde de, Nisan ayı sonuçlarının, bütçe giderlerindeki artış oranının yılın ilk 3 ayına göre azaldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bu dönemin bütçe gelirlerinin ise iyileşme gösterdiği bir dönem olduğu kaydedilen değerlendirmede, şöyle denildi:

''Nitekim ilk 3 aylık faiz hariç bütçe giderlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 27,8 iken, Nisan ayında faiz hariç bütçe giderlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 24,2'ye inmiştir. Yine ilk 3 ayda bütçe gelirleri binde 2 oranında artmışken, Nisan ayında gelirler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artmıştır. Bunun sonucunda yılın ilk 4 ayında Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış göstermiştir.
Bütçe gider ve gelirlerinde Nisan ayında ortaya çıkan bu olumlu gelişme, bütçe dengesine de yansımıştır. 2009'un ilk çeyreğinde bütçe açığı aylık ortalama 6 milyar 376 milyon TL iken, Nisan döneminde açık 947 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.''

Maliye Bakanlığı değerlendirmesinde, Nisan ayında vergi gelirlerinde, özellikle de dahilde alınan KDV ve ÖTV'de ilk 3 aya göre olumlu bir değişim görüldüğü vurgulandı. Bu değişimde yurtiçi talebi canlandırmak amacıyla uygulamaya konulan vergi indirimleri ile ithalattaki azalmanın önemli rol oynadığı kaydedilen değerlendirmede, daha sonra şu görüşlere yer verildi:

''Nitekim 2009 yılının ilk çeyreğinde dahilde alınan KDV, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında azalmış iken, Nisan 2009'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 oranında artmıştır. Yine ilk çeyrekte ÖTV tahsilatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında azalma göstermiş, Nisan 2009'da ÖTV tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artmıştır.
Küresel krizin etkilerini sınırlandırmak ve bazı sektörlerin mevsimsel ihtiyaçlarını gidermek anmacıyla yılın ilk 4 ayında bütçe ödenekleri hızlı bir şekilde serbest bırakılmıştır.
2009 yılı ilk 4 aylık Merkezi Yönetim Bütçesi, makroekonomik gelişmeler ile küresel krizin etkilerini sınırlandırmak için uygulamaya konulan maliye politikası tedbirleri çerçevesinde gerçekleşme göstermiştir.''

Değerlendirmede, revize edilen bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bundan sonraki dönemde de her türlü tedbirin kararlılıkla alınarak, uygulamaya konulacağı da ifade edildi.