Dubai kulelerine Danıştay'dan vize yok

Danıştay, Şişli'deki 1.1 milyar TL'lik Dubai Kuleleri projesini hukuka aykırı buldu

Perşembe 14.05.2009
ABONE OL
DANIŞTAY 6'ncı Dairesi, İETT tarafından otobüs garajı olarak kullanılan bölgenin, yeşil alan, turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına izin veren (Dubai Kuleleri Projesi) nazım imar planı değişikliğinin iptal istemini reddeden İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Şubesi,'nin açtığı davayı İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi reddetmişti. Oda da bunun üzerine Danıştay'a başvurmuştu. Bozma istemini görüşen 6'ncı Daire, İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle bozdu. Bozma nedenlerinden bazıları şöyle: Planlar genellik, objektiflik ve yansızlık ilkesi ile bağdaştırılamıyor. Kuleler yoğunluk artışına yol açacak, sosyal ve teknik altyapıya yük getirecek, ulaşım etütlerini etkileyecek ve kentsel maliyetleri artıravak. İdare Mahkemesi aşamasındaki bilirkişi raporlarının plana yönelik irdelemeleri içermediği için geçerli değil.