Aviva’dan ‘Trafikte yaşamı seç’

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
AVİVA Sigorta trafik kazalar› na engel olmaya yönelik fark›ndal›k yaratmak amac›yla "Trafikte Yaşam› Seç" temal› bir kampanya başlatt›. Aviva Sigorta Genel Müdürü Ertan F› rat, Aviva Grubu'nun dünyan›n daha yaşanabilir bir yer olmas› ad› na oluşturulan 'Küresel ‹lkeler Sözleşmesi'ne imza atan firmalar aras›nda yer ald› ğ› n› belirterek, bu ilke doğrultusunda Türkiye'de de sosyal sorumluluk projelerine imza att›klar› n› söyledi. Dünyada ve Türkiye'de trafik kazalar› n›n toplumun can› n› yakan bir sorun oldu unu dile getiren F› rat, "Trafik konusu maddi ve manevi kay›plar verdiğimiz bir sorun olarak hepimizi etkilemektedir. Tüm dünyada trafik kazalar› nda çok büyük değerlerimizi kaybediyoruz . Ülkemizde her 55 dakikada 1 insan trafik kazalar›nda hayat›- n› kaybediyor. Bu nedenle Aviva Sigorta olarak, 'Trafikte Yaşam› Seç' slogan› ile bir sosyal sorumluluk projesi başlatt›k. Projenin genel amac› trafik kazalar› na engel olmaya yönelik fark›ndal›k yaratmak. Bu sebeple, bu y›l içinde bir dizi eğitim program› gerçekleştirerek toplumu bu konuda uyarmay› planl› yoruz" dedi.