KOBİ ve bankaların beklediği Kredi Garanti Fonu Meclis'te

Perşembe 21.05.2009
ABONE OL
Küresel finansal krizin etkilerini azaltmak üzere özel sektör ile bankalar arasındaki kredi akışını hızlandırmayı amaçlayan Kredi Garanti Fonu'nun kurulmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı'na göre, kredi garanti kurumlarına, firmalara kredi garantisi sağlanmak üzere 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılacak ve/veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edilecek. Tasarıya göre, kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında pay sahibi olacak bankaların sahip oldukları paylar, Bankacılık Kanunu'nun 25, 48, 49, 50, 53, 54 ve 56'ıncı maddelerinin uygulanmasında dikkate alınmayacak.