Ucuz telefon devri bitiyor, en az 40 lira ÖTV vergisi geliyor

Gelir Vergisi Yasası'na eklenen madde ile cep telefonunda alınan ÖTV 40 lira olacak. Bugüne kadar cep telefonu ithalinde ÖTV gösterilen tutar üzerinden hesaplanıyordu

Cuma 22.05.2009
ABONE OL
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre, Türkiye'de ucuz telefon devri bitecek. Cep telefonunda alınan ÖTV en az 40 lira olacak. Mevcut uygulamada cep telefonu ithalinde alınan ÖTV gösterilen tutar üzerinden hesaplanıyor. Bu ÖTV'nin 40 liradan az çıkması durumunda, orana göre hesaplanan vergi yerine cep telefonu için 40 lira olarak alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, 3 katına kadar artırmaya yetkili olacak. Tasarıya ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cep telefonu için ÖTV yüzde 20 ama gümrüklerde beyan edilen miktar çok düşük. Bu istismarın önüne geçeceğiz" dedi. Şimşek, yılda ortalama 15 milyon cep telefonu ithal edilmesine karşın beyan edilen vergi miktarının düşük olduğunu söyledi. Tasarı ile getirilen yeni düzenlemeler şöyle: KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek, birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak. Yabancı film yapımcıları, KDV iadesiyle teşvik edilecek. Gelir Vergisi'nden muaf tutulan ölüm, hastalık ve işsizlik nedeniyle verilen tazminat ve yardımlara işe başlatmama tazminatı dahil edilecek. Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak. İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç vergiye tabi tutulmayacak. Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. İhraç malı taşıyan araçlarda yakıt deposu için KDV istisnası yeniden düzenlendi. Standart depolarda istisna uygulanacak motorin miktarı TIR çekicilerinde 550, kamyon ve tankerlerde 300, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi aşamayacak. n Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. n Vergi davalarında, avukatlık ücreti maktu olarak belirlenecek.