'İşverenlere sağlanan destek işsizliği azaltır'

Cuma 06.06.2009
Güncelleme: Cumartesi 06.06.2009
ABONE OL
Açıklanan paketin, bölgesel farkları azaltma, teknoloji ve Ar-Ge içeriği yüksek büyük yatırımları, sektörel kümelenmeyi destekleme, ölçek ekonomilerini yakalamanın yanı sıra hem hedefleri ve hem de araçları açısından olumlu etkileri olacak. Büyük sorun teşkil eden istihdama yönelik olarak işverene öngörülen destek, işsizliğin azalmasına ve kayıt dışının eritilmesine katkı sağlayacaktır. En kısa zamanda uygulamaya konmalıdır.''