Geçici işçilere iyi haber

Anayasa Mahkemesi, 2006 yılı içinde vizesi yapılmış kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerine ilişkin kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Cuma 12.06.2009 12:36
Güncelleme: Cuma 12.06.2009 12:46
ABONE OL
CHP, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'ya uygun bulduğu hükümler şöyle:

''5620 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının birinci tümcesinde yer alan 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış geçici işçileri kapsayacağına ilişkin bölümü, '2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir' hükmünün, '2005 veya 2006 yıllarında...' ibaresi, 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan'...2006 yılı içerisinde toplam 6 ay ...' ibaresi.''