Kat mülkiyetine geçişi kolaylaştıran yasa Meclis'te kabul edildi

Salı 24.06.2009
ABONE OL
TBMM Genel Kurulu'nda, 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL para cezasını kaldıran düzenleme kabul edildi. Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre, kat irtifakı, "kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın", yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Vatandaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması için, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidilecek. Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış 'noter tasdikli liste' talep edilmeyecek.

'HARÇLAR DA KALKACAK'
Yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (resen) yapılacak. 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, döner sermaye olarak alınan harçların da kaldırılacağını söyledi. Bağımsız bölüm listelerinin noterlerden onaylanmasının kaldırılmasının bir sıkıntıya yol açmayacağını belirten Demir, tasarının, yapı kullanma izni olmayan kat irtifakı kurulmuş bağımsız bölümleri kapsamadığını, bununla ilgili çalışma yapıldığını bildirdi.