OECD'nin 2009-2010 tahminleri

Çarşamba 24.06.2009 12:01
Güncelleme: Çarşamba 24.06.2009 12:08
ABONE OL
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin ekonomisinin 2010 yılında toparlanmaya başlamadan önce bu yıl yüzde 5,9 daralacağı tahmininde bulundu.

OECD'nin, Haziran 2009 ''Ekonominin Görünümü Raporu''na göre, küresel ekonomideki gerilemenin etkileri yüzünden düşen iç talep nedeniyle 2008 yılında ekonomisi daralmaya başlayan Türkiye, bu yıl yüzde 5,9 daralacak. OECD, Türkiye'nin ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 15,4 olacağı ve gelecek yıl ise bu oranın yüzde 16,4'e çıkacağı ifade edilen raporda, tüketici fiyat endeksinin 2009'da yüzde 6,3, 2010 yılında ise 5,9 olmasının beklendiği bildirildi.

Küresel ve iç belirsizlikler göz önüne alındığında, ekonomi politikasının güvenilirliğinin, düzelme ve güvenin sağlanmasında önemli olduğu vurgulanan raporda, sağlam orta vadeli harcama sisteminin, otomatik stabilizörlerin operasyonuna olanak sağlayacağı ve ''Uluslararası Para Fonu ile yeni bir anlaşmanın, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini sağlayamaya yardımcı olacağına'' işaret edildi.
Önceki yıl iç talebin hızla gerilemesinin gayrisafi yurt içi hasılanın büyümesini düşürdüğü, özel tüketimin 2007 yılının ortalarından bu yana zayıflamayı sürdürdüğü ve bunun OECD'deki diğer ülkelerden daha fazla olduğu belirtilen raporda, ihracatın güçlü biçimde düştüğü ve ticaret yönlü üretimin, özellikle araç ve makine ekipmanı sektöründe olmak üzere gerilediği kaydedildi.

İşsizliğin 2008 yılının sonunda artmaya başladığı, bu yılın başında tarım dışı işsizliğin yüzde 20'ye yaklaştığı bildirilen raporda, cari açığın, petrol fiyatlarının gerilemesi ve iç talebin yavaşlamasına bağlı olarak 2009 yılının ilk çeyreğinde hızla daraldığına dikkati çekildi.

Liranın Ağustos 2008 ve Nisan 2009 arasında değer kaybının (ABD dolarına karşı yüzde 35) Türkiye'nin rekabet edebilirliğini artırdığı, ancak zor durumda bulunan uluslararası piyasaların olumsuz etkisini dengelemede yeterli olmadığına işaret edilen raporda, sermaye girişinde devam eden düşüşe rağmen, şimdiye kadar dış kaynakta önemli bir sıkıntı olmadığı vurgulandı.

Ticari kredi faizlerinin şimdiye kadar faizlerdeki düşüşe orantılı olarak düşmediği ve kredi standartlarındaki uygulamanın sıkı kalmaya devam ettiği ifade edilen raporda, Türkiye'de, kayıt dışılık oranının yüksek olması nedeniyle 3 milyon işsizin sadece 300 bin kadarının işsizlik sigortası kapsamına alındığı belirtildi.

Orta vadeli mali yapıyı, hükümet hesaplarının tam zamanında sunulmasıyla ve güvenilir harcama tavanlarıyla güçlendirmenin güveni destekleyeceği vurgulanan raporda, IMF ile bir stand-by anlaşmasını sonlandırmanın güvenilir fon kaynağı ve güvenilir izleme sağlamasına yardımcı olacağına dikkati çekildi.
Bu yıl yüzde 5,9 daralması beklenen Türkiye ekonomisinin, uluslararası ekonominin düzelmesine bağlı olarak 2010 yılında tekrar büyümeye başlayacağı bildirilen raporda, kısa ve orta vadeli risklerin göreli olarak dengeye kavuştuğunun gözüktüğü kaydedildi.

Raporda, uluslararası ekonomideki düzelmenin tahmin edilenden hızlı olması ve Türkiye'nin ihracatının rekabet edebilirliğinin sürmesinin büyümeyi destekleyeceği, buna karşın uluslararası koşulların kötüleşmesi ve Türkiye'nin makroekonomik yapısının sürdürülebilirliğine güvenin zayıflaması durumunda düzelmenin gecikebileceği ifade edildi.