Kredi kartı kullanıcıları dikkat

Cuma 26.06.2009 15:49
Güncelleme: Cuma 26.06.2009 15:57
ABONE OL
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kredi kartlarından aidat alınıp alınmayacağı konusunda kamuoyunda oluşan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yaparak, "TBMM'den geçen Kanun'da kredi kartlarından yıllık aidat alınmaması yönünde değil, sadece alınacak tutarla ilgili bir düzenleme var" görüşünü savundu.

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 24 Haziran 2009 tarihinde kabul edilip Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak kamuoyunda yapılan değerlendirmeler nedeniyle aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görülmüştür" denildi.

TBB açıklamasında belirtilen başlıklar şöyle:

-Kanun Tasarısında yer alan "uygulanacak yıllık kart kullanım bedelinin tutarının belirlenmesi"ne ilişkin düzenlemenin Tasarıdan çıkarılması nedeniyle bundan sonra yıllık kart kullanım bedeli alınamayacağı hususunda kamuoyunda bazı değerlendirmeler yapıldığı gözlenmektedir. Oysa, Tasarıdan çıkarılan söz konusu düzenleme ile, yıllık kart kullanım bedelinin alınıp alınmaması değil, sadece alınacak tutarın belirlenmesi amaçlandığından, yapılan bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

-Yıllık kart kullanım bedeli, halen yürürlükteki Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, 16 Ekim 2006 tarih ve 2006/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2006/1 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili Yönetmelikte yer alan düzenlemelerin yanı sıra, kart hamilleri ile kart çıkaran kuruluşlar arasındaki sözleşmeler çerçevesinde alınmaktadır. Bu uygulama, ayrıntıları Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan 5 Şubat 2007 ve 22 Temmuz 2008 tarihli Kamuoyu Duyurularında da belirtildiği üzere, hukuka uygun şekilde devam ettirilmektedir. Açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yüzde 20 olarak belirlenen asgari ödeme tutarınının, yüzde 20 ile yüzde 40 arasında belirleme yetkisinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na verildiği hatırlatılarak, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak da şu görüşlere yer verildi:

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na eklenen Geçici 5'inci madde ile ödeme güçlüğü içerisindeki bazı kart hamillerine, borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu çerçevede, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, kredi kartı asgari ödeme tutarı borcunu 90 günden fazla geciktiren, kredi kartına ait tüm borcunu ödemesi için banka tarafından ihtarname çekilen veya kredi kartı borcunun tahsili için icra takibi başlatılan borçlular yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler. Bu borçluların, söz konusu Kanundan yararlanabilmeleri için, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde güncel tebligat adreslerini de bildirmek suretiyle başvuru yapmaları, oluşturulacak ödeme planını imzalamaları, ilk taksidi peşin ödemeleri koşullarının tümünü yerine getirmeleri gerekmektedir."