Devlet tröstü gibi özel sektör tröstü de olmamalı

Cuma 27.06.2009
ABONE OL
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına ilişkin karara dönük olarak konuya vatandaşın haklarının korunmasının yanı sıra piyasa düzeninin korunması noktasında da bakmak gerektiğini söyleyerek bunu bir piyasa müdahalesi olarak görmemek gerektiğini bildirdi. EPDK'nın 'tavan fiyat' kararına ilişkin iki konuya dikkat etmek gerektiğini belirten Yıldız, bunlardan birincisinin tüketicinin, vatandaşın haklarını korumak, diğer konunun da hem dağıtım şirketlerinin, hem de bayilerin haklarının zayi olmaması olduğunu söyledi. Sektörü makul kârlarda buluşturmanın önemli olduğunu, bunu yaparken de belli kriterler bulunduğunu belirten Bakan Yıldız, EPDK'nın da bu doğrultuda Akdeniz havzasında benzer ülkelerin uygulamalarını esas alarak değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. "Piyasada devletin tröst olarak, çok baskın, dominant olarak yer almaması gerektiği gibi, eğer özel sektör tröst olarak kalırsa buradaki temel hedefimize de ulaşmış olamayız'' diyen Yıldız, temel hedefin sağlıklı, tüketici lehine ama üreticinin de aleyhine olmayan uygulamalar olduğunu, EPDK'nın bu doğrultuda hareket ettiğini ifade etti.