İşte Haziran ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,11, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,94 yükseldiğini açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 5,73 artarken, ÜFE'de yüzde 1,86 geriledi.

Yılın ilk yarısında, TÜFE yüzde 1,83, ÜFE yüzde 3,27 oranında artış gösterdi. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,08, üretici fiyatlarında yüzde 7,34 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'de Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 5,73 artarken, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 1,86 gerileme kaydedildi.
Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,61, ÜFE'de yüzde 17,03 olmuştu. Böylece, haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE'de 4,88 puan, ÜFE'de 18,89 puan altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 0,11, ÜFE'de yüzde 0,94 arttı. 2008 yılı Haziran ayındaki artış ise TÜFE yüzde 0,36 gerilerken, ÜFE'de yüzde 0,32 olmuştu. Buna göre aylık bazda enflasyon, geçen yıl haziran ayına göre TÜFE'de 0,47 puan, ÜFE'de ise 0,62 puan düşüş gösterdi.

Öte yandan TÜFE'de haziran ayında endekste yer alan 449 maddeden 95 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 203 maddenin ortalama fiyatında artış, 151 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de ise haziran ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 201 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 311 maddenin ortalama fiyatında artış, 256 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

Haziran ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,56, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0,63 arttı.
Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,15 gerilerken, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,42 arttı. Fiyatlar, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,17, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda da yüzde 0,49 düştü.
Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,07, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,41, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,59 yükseliş meydana geldi.
TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:

AYLIK ENFLASYON
---------------
. TEFE ÜFE TÜFE
. ------ --------------------------------- -------------------------------------
Aylar 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
------ ------ ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- -----
Ocak 2,6 -0,41 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,70 0,55 0,75 1,00 0,80 0,29
Şubat 1,64 0,11 0,26 0,95 2,56 1,17 0,55 0,02 0,22 0,43 1,29 -0,34
Mart 2,10 1,26 0,25 0,97 3,17 0,29 0,89 0,26 0,27 0,92 0,96 1,10
Nisan 2,65 1,21 1,94 0,80 4,50 0,65 0,59 0,71 1,34 1,21 1,68 0,02
Mayıs -0,03 0,20 2,77 0,39 2,12 -0,05 1,60 0,92 1,88 0,50 1,49 0,64
Haziran -1,05 -0,48 4,02 -0,11 0,32 0,94 -0,13 0,10 0,34 -0,24 -0,36 0,11
Temmuz -1,52 -0,74 0,86 0,06 1,25 0,22 -0,57 0,85 -0,73 0,58
Ağustos 0,79 1,04 -0,75 0,85 -2,34 0,58 0,85 -0,44 0,02 -0,24
Eylül 1,85 0,78 -0,23 1,02 -0,90 0,94 1,02 1,29 1,03 0,45
Ekim 3,23 0,68 0,45 -0,13 0,57 2,22 1,79 1,27 1,81 2,60
Kasım 0,75 -0,95 -0,29 0,89 -0,03 1,54 1,40 1,29 1,95 0,83
Aralık 0,13 -0,04 -0,12 0,15 -3,54 0,45 0,42 0,23 0,22 -0,41

YILLIK ENFLASYON
----------------
. TEFE ÜFE TÜFE
. ------ --------------------------------- --------------------------------------
Aylar 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
------ ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ocak 10,80 10,70 5,11 9,37 6,44 7,90 16,20 9,23 7,93 9,93 8,17 9,50
Şubat 9,14 10,58 5,26 10,13 8,15 6,43 14,28 8,69 8,15 10,16 9,10 7,73
Mart 7,97 11,33 4,21 10,92 10,50 3,46 11,83 7,94 8,16 10,86 9,15 7,89
Nisan 8,91 10,17 4,96 9,68 14,56 -0,35 10,18 8,18 8,83 10,72 9,66 6,13
Mayıs 9,56 5,59 7,66 7,14 16,53 -2,46 8,88 8,70 9,86 9,23 10,74 5,24
Haziran 10,53 4,25 12,52 2,89 17,03 -1,86 8,93 8,95 10,12 8,60 10,61 5,73
Temmuz 9,44 4,26 14,34 2,08 18,41 9,57 7,82 11,69 6,90 12,06
Ağustos 10,52 4,32 12,32 3,72 14,67 10,04 7,91 10,26 7,39 11,77
Eylül 12,50 4,38 10,55 5,02 12,49 9,00 7,99 11,19 7,12 11,13
Ekim 15,48 2,57 10,94 4,41 13,29 9,86 7,52 9,98 7,70 11,99
Kasım 14,40 1,60 11,67 5,65 12,25 9,79 7,61 9,86 8,40 10,76
Aralık 13,84 2,66 11,58 5,94 8,11 9,32 7,72 9,65 8,39 10,06

Türkiye'de bu yılın Haziran ayında fiyatlar, önceki aya göre tarım sektöründe yüzde 0,94, sanayi sektöründe yüzde 0,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllık üretici fiyatları endeksine (ÜFE) göre, sanayide fiyatlar, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,77, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 1,57 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,90 geriledi. Sanayide 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişimi yüzde 8,46 oldu.
Tarım sektöründe aylık fiyatlar, Haziran'da yüzde 0,94, Aralık ayına göre yüzde 3,27 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,86 geriledi. Tarımda, 12 aylık ortalamalara göre Haziran itibariyle fiyat artışı yüzde 7,34 düzeyinde gerçekleşti. Haziran'da, tarımın alt sektörlerinden tarım, avcılık ve ormancılıkta fiyatlar yüzde 1,69 artarken, balıkçılık sektöründeki fiyat artışı yüzde 12,09 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayide Haziran'da genel fiyat artışı yüzde 0,77 olurken, alt sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26, imalat sanayinde yüzde 1,49 fiyat artışı kaydedildi. Elektrik, gaz ve su sektöründe fiyatlar yüzde 7,80 geriledi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI, KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜNLERİNDE

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış, yüzde 15,25 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünlerinde gerçekleşirken, bunu yüzde 11,42 ile tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı, yüzde 4 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, yüzde 3,59 ile giyim eşyası imalatı izledi.

Sanayinin alt sektörlerinden elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında fiyatlar yüzde 9,34, makine ve teçhizat imalatında yüzde 2,30, iletişim teçhizatı imalatında yüzde 1,73 geriledi.

TÜKETİCİ FİYATLARI

Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 0,11 artarken, ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma sektöründe oldu. Bunu, yüzde 1,17 ile haberleşme, yüzde 0,98 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,97 ile eğelence ve kültür, yüzde 0,93 ile eğitim izledi.

Haziran'da endekste yer alan gruplardan konut fiyatlarında yüzde 0,70, lokanta ve otel fiyatlarında yüzde 0,38, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 fiyat artışı oldu.

Geçen ay, ana harcama guruplarından gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları yüzde 1,56, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0,79, ev eşyası fiyatları da yüzde 0,06 geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ, MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL VE TUNCELİ'DE KAYDEDİLDİ

Haziran'da 26 bölge içinde TÜFE'nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge yüzde 0,97 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesi oldu. Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde, geçen ay fiyatlar yüzde 0,78
geriledi.

Aralık ayına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 4,47 ile İzmir'de, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek fiyat artışı yüzde 9,56 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Bölgesi'nde, 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı ise yüzde 11,63 ile Van, Muş, Bitlik, Hakkari bölgesinde kaydedildi.

BİZE ULAŞIN