Enflasyonda artış geçici

Merkez Bankası, enflasyondaki artışın büyük ölçüde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisinden ve vergi indirimlerinin kısmen geri alınmasından kaynaklandığını, bu nedenle geçici etkileri yansıttığını bildirdi.

Banka, "Söz konusu etkiler arındırıldığında enflasyondaki düşüşün sürdüğü gözlenmektedir. Bunun yanında, hizmet kaleminin yıllık fiyat artış oranı ve temel enflasyon göstergelerinin seyri de enflasyonun ana eğiliminin tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğuna işaret etmektedir" denildi.

Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesini açıkladı. Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 0.11 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 5.73'e yükseldiği anımsatılan açıklamada, "Alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, enflasyondaki artışın büyük ölçüde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisinden ve vergi indirimlerinin kısmen geri alınmasından kaynaklandığı, dolayısıyla geçici etkileri yansıttığı görülmektedir. Nitekim, söz konusu etkiler arındırıldığında enflasyondaki düşüşün sürdüğü gözlenmektedir. Bunun yanında, hizmet kaleminin yıllık fiyat artış oranı ve temel enflasyon göstergelerinin seyri de enflasyonun ana eğiliminin tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğuna işaret etmektedir" denildi.

Enerji, işlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altını dışlayan ÖKTG-H endeksinin yıllık artış oranının 0.72 puan düşerek yüzde 2.31'e gerilediği ifade edilen açıklamada, bu endeksten işlenmiş gıda ürünleri çıkarılarak elde edilen ÖKTG-I göstergesinin yıllık artış oranının da 0.19 puan gerileyerek yüzde 2.98 olduğu belirtildi.

Haziran ayında mal grubu fiyatları yüzde 0.11 oranında azalırken, hizmet grubu fiyatlarının yüzde 0.74 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, Böylelikle, yıllık enflasyonun mal grubunda yüzde 5.56'ya yükseldiği, hizmet grubunda yüzde 6.27'ye düştüğü vurgulandı.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMA ZAM DA DÜŞÜŞÜ DURDURMADI

Haziran ayında, ulaştırma hizmetleri fiyatlarının şehir içi toplu taşıma ücretlerindeki artışa bağlı olarak yükselmesine rağmen, baz etkisi nedeniyle bu alt grubun yıllık enflasyonundaki düşüşün sürdüğü anlatılan açıklamada, "Haberleşme hizmetleri fiyatlarında ise cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı yükseliş gözlenmiştir. Lokanta-oteller ile kira gruplarında yıllık enflasyon istikrarlı düşüş eğilimini koruyarak sırasıyla yüzde 8.43 ve yüzde 8.74 olmuştur" denildi.

Haziran ayında enerji fiyatları yüzde 1.63 oranında artarken, grup yıllık enflasyonunun yüzde 6.09'a gerilediği ifade edilen değerlendirmede, "Bu dönemde petrol fiyatlarında gözlenen yükselişle birlikte akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarında artışlar gözlenmiştir. Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgaz tarifelerinde yapılan yüksek oranlı artışların oluşturduğu yüksek bazın ortadan kalkmasıyla kısa vadede enerji grubu yıllık enflasyonundaki azalışın sürmesi beklenmektedir" denildi.

Enerji ve gıda dışı mal grubu yıllık enflasyonunun Haziran ayında sınırlı bir oranda artış göstererek yüzde 1.63 seviyesine geldiği belirtilen değerlendirmede, "Giyim grubu fiyatlarında yıllık bazdaki gerileme eğilimi devam ederken, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında aylık bazda artış gözlenmiştir. Altın fiyatları ise Haziran ayında yüzde 2.76 oranında artmıştır" denildi.

ÖTV TEŞVİKLERİNDE ORAN ARTIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Dayanıklı mal (altın hariç) grubu fiyatlarının Haziran ayında yüzde 2.04 oranında artarken, grup yıllık enflasyonunun yüzde 5.81 düştüğü kaydedilen açıklamada, "Söz konusu artışta, ÖTV oranlarının bazı sektörlerde eski seviyesine çekilmesi, bazı sektörlerde ise kademeli olarak yükseltilmesinin etkisi gözlenmiştir. Bu çerçevede, özellikle otomobil grubu fiyatlarındaki yüzde 3.97 oranındaki artış, dayanıklı tüketim malları grubundaki aylık fiyat artışının yaklaşık 1.7 puanını oluşturmuştur. Vergi oranlarındaki değişimlerin dayanıklı mal grubu enflasyonunu Temmuz ayında da artırıcı yönde etkileyeceği hatırlatılmalıdır" denildi.

Haziran ayında işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 3.05 oranında gerilerken grup yıllık enflasyonunun yüzde 22.35'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

SEBZE-MEYVEDE YILLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 41'İ AŞTI

"Grup fiyatlarındaki yükselişin temel belirleyicisi, taze sebze ve meyve fiyatlarında geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük baz olmuştur. Bunun yanında, söz konusu mallara olan dış talepte gözlenen canlanmanın da etkisi hissedilmiştir. Böylece, taze sebze ve meyve alt grubunda yıllık enflasyon yükselişini bu ay da sürdürerek yüzde 41.34 seviyesine ulaşmıştır. Grup fiyatlarının önümüzdeki dönemde dalgalı bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. İşlenmiş gıda grubu fiyatlarındaki düşüş Haziran ayında da sürmüş ve bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 25 seviyelerinde olan grup yıllık enflasyonu yüzde 0.32'ye gerilemiştir. Buna rağmen, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu yüzde 9.68'e yükselmiştir."

İMALAT SANAYİİNDEKİ ARTIŞ PETROL FİYATLARINDAN

Haziran ayında üretici fiyatları yıllık enflasyonunun 0.6 puan artarak yüzde 1.86 düşüşü gösterdiği anımsatılan değerlendirmede, "Tarım grubunda fiyatlar aylık bazda artmaya devam etmiş ve önceki yıl Haziran ayı düzeyinin üzerine çıkmıştır. Bu dönemde, imalat sanayi fiyatları petrol imalatı fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde -4.95 olmuştur. Petrol hariç imalat sanayi fiyatları ise aylık bazda yüzde 0.23 oranında artmış ve bu grupta fiyatlar endeks tarihinde ilk kez yıllık bazda azalmıştır" denildi.

Haziran ayında ara malları yıllık enflasyonunun 1.06 puan azalarak yüzde 6.90 azaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer şekilde, sermaye malları yıllık enflasyonu da makine ve teçhizat imalatı fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 1 puan gerileyerek yüzde 3.40 olmuştur. Dayanıksız tüketim malları fiyatlarında belirgin bir değişim gözlenmemekle birlikte, giyim ürünleri imalatı fiyatlarındaki artış devam etmiştir. Dayanıklı tüketim malları yıllık enflasyonu ise mobilya imalatı fiyatlarında süregelen artışların etkisiyle Haziran ayında 1.23 puan artarak yüzde 3.02 olmuştur. Enerji grubu fiyatları ise bir önceki yıl seviyelerinin altındaki seyrini sürdürmüştür."

BİZE ULAŞIN