Kiralık işçi yasasına Çankaya incelemesi

MECLİS'TE kabul edilen torba yasayla özel istihdam bürolarına "geçici iş ilişkisi kurma yetkisi" verilmesini sendikaları ayaklandırdı. "Amele pazarları yasalaştırılacak" diyen sendikalar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ayrı ayrı randevu talep etti. Gül ise, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'i birlikte Köşk'e çağırarak yasaya yönelik eleştirilerini dinledi. Gül, yasayı hem evrensellik, hem de yerindelik açısından titizlikle inceleme sözü verdi. Cumhurbaşkanı Gül'le yaklaşık 1 saat görüşen sendika başkanları, "kiralık işçi yasasının veto edilmesi" konusunda umutlu olduğunu söyledi. Hükümet ise düzenlemenin kayıt dışı olarak yapılan mevsimlik işçilik, tarım işçiliği gibi uygulamaları ortadan kaldıracağını savunuyor.Yasaya göre bir kuruluşunu çalıştıracağı geçici işçi sayısı, iş yerinde çalıştırılan toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Bir işçi geçici iş ilişkisi sözleşmesiyle 18 aydan fazla çalıştırılamayacak.
BİZE ULAŞIN