Yenilenebilir enerji

Dünyada enerji talebi artarken, arzda sıkıntı yaşanıyor. Bunun aşılması için atılması gereken adımlar neler? Petrol, doğalgaz ve kömürün bir gün sonu gelecek. 40-50 yıl var diye beklememek lazım. Alternatif enerji kaynaklarına eğilmemiz gerekiyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve güneş yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlileri. Bunlar dışa bağımlılığı azaltacaktır. Temel sorun yenilenebilir enerji kaynaklarının birçoğu diğerlerine göre pahalı kalabiliyor. Hükümetlerin devreye girip, ekonomiye aşırı yük getirmemesi koşuluyla bu enerji türlerine destek vermesi gerekiyor.
BİZE ULAŞIN