İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de, 2009 yılı Nisan ayında, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 puan artarak yüzde 14,9'a yükseldi. İşsizlik oranı bu yıl mart ayına göre ise 0,9 puan geriledi.

İşsizlik oranı bu yıl mart ayında yüzde 15,8, 2008 yılı Nisan ayında ise yüzde 9,9 düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, ''Mart-Nisan-Mayıs 2009'' dönemini kapsayan, ''Nisan'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 17,5, kırsal kesimde yüzde 9,5 olarak belirlendi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

İŞSİZ SAYISI NİSAN 2009 DÖNEMİNDE, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 1 MİLYON 285 BİN KİŞİ ARTTI

Türkiye'deki işsiz sayısı, Nisan 2009 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 285 bin kişi artarak, 3 milyon 618 bin kişi oldu.

2008 yılının nisan ayına göre işsizlik oranı 5 puanlık artışla yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl Mart ayına göre ise işsizlik oranında 0,9 puan azalma görüldü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla kıyasla 530 bin kişi azalışla 20 milyon 698 bin kişiye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü Anketinin ''Mart-Nisan-Mayıs'' dönemini kapsayan ''Nisan 2009'' sonuçlarını açıkladı.

İşgücü anketine göre, Nisan döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 819 bin kişilik artışla 70 milyon 698 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 880 bin kişi artarak, 51 milyon 507 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 436 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 24'ü tarım, yüzde 19,2'si sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat, yüzde 51,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmetler sektörünün payı 1,6 puan artarken, sanayi sektörünün payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı da 0,2 puan azaldı.

Türkiye genelinde işsiz sayısı, Nisan döneminde, 2008'in aynı dönemine göre 1 milyon 285 bin kişi artarak 3 milyon 618 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı ise 5 puanlık artışla yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 5,7 puanlık artışla yüzde 17,5'e, kırsal yerlerde ise 3,4 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 26,5


Nisan 2009 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26,5 olarak hesaplandı. Bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 17,6, 2009 yılının Mart ayında yüzde 27,5 idi.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 18,2 oldu. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puanlık artışla yüzde 17,1, kadınlarda ise 5,4 puanlık yükselişle yüzde 21,6 oldu.

Anket sonuçlarına göre işsizlerin profili şöyle:

''-İşsizlerin yüzde 73'ü erkek nüfus.
-İşsizlerin yüzde 61,1'i lise altı eğitimli.
-Yüzde 22,7'si bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.
-İşsizler sıklıkla (yüzde 31,2) 'eş-dost' vasıtasıyla iş arıyor.
-Yüzde 91,4'ü (3 milyon 306 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.
-Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44,2'si hizmetler, yüzde 26,4'ü sanayi, yüzde 18,6'sı inşaat, yüzde 8,3'ü ise tarım sektöründe çalışmış, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış.
-İşsizlerin yüzde 27,7'sinin çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 26,1'i işten çıkarılanlar, yüzde 13,2'si kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 10'u işyerini kapatan, iflas edenler, yüzde 7,1'i ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 6,7'sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar ve yüzde 9,2'sini diğer nedenler oluşturuyor.''

İSTİHDAMIN YAPISI

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 72,4'ünü erkek nüfus meydana getirdi. İstihdam edilenlerin yüzde 58,3'ünü lise altı eğitimliler oluşturdu.

İstihdam yapısına ilişkin diğer bazı veriler şöyle:

''-Yüzde 60,2'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26,9'u kendi hesabına ve işveren, yüzde 12,9'u ücretsiz aile işçisi.

-Yüzde 58,9'u 1-9 kişi arası çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.

-Yüzde 2,8'inin ek bir işi var.

-Yüzde 3,5'u mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.

-Ücretli olarak çalışanların yüzde 90,2'si sürekli bir işte çalışıyor.''

KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 42,7

TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Nisan 2009 döneminde, 2008 yılının aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 42,7 oldu.

Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 88,4'den yüzde 85,4'e, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 29,4'den yüzde 29,1'e geriledi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM 0,7 PUAN ARTTI

Nisan 2009 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde iş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 69,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 25,5 oldu.

Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 45,4, kırsal yerlerde yüzde 0,6 puanlık azalışla yüzde 51,4 oldu.

Toplam iş gücünün yüzde 17,3'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 44,8, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 78 olarak belirlendi.

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 67,9 iken, kadınların yüzde 21,2 oldu. Lise ve dengi okul mezunlarında da erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 74,3 iken kadınlarda yüzde 33,9 olarak hesaplandı. Yüksek öğretim mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83, kadınlarda yüzde 71 oldu.

Nisan 2009 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 46,7'si daha önce bir işte çalıştı. Bu dönemde işgücü dışında olup daha önce bir işte çalışanların yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 11,8'i sanayi, yüzde 3,5'u inşaat, yüzde 20,6'sı hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 45,8'i ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (12 milyon 705 bin kişi) yüzde 10,2'si emeklilik, yüzde 8,7'si mevsim gereği, yüzde 7,2'si sağlık nedeniyle, yüzde 4,4'ü eşinin isteği ve evlilik, yüzde 5,2'si işten çıkarılma/iş yerinin kapanması, yüzde 3,4'ü işinden memnun olmama ve yüzde 15,5'i diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ

Nisan 2009 döneminde 1 milyon 463 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,1 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,2'si, 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,6'sı sanayi, yüzde 35,3'ü hizmetler, yüzde 24,7'si inşaat sektöründe, yüzde 23,4'ü ise tarım sektöründe işbaşı yaptı. Mevcut işsizlerin yüzde 9,8'sini (355 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, 2007, 2008 ve 2009'da işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2007 2008 2009

Ocak 11,0 11,6 15,5
Şubat 11,4 11,9 16,1
Mart 10,4 10,7 15,8
Nisan 9,8 9,6 14,9
Mayıs 8,9 8,9 -
Haziran 8,8 9,0 -
Temmuz 8,8 9,4 -
Ağustos 9,2 9,8 -
Eylül 9,3 10,3 -
Ekim 9,7 10,9 -
Kasım 10,1 12,3 -
Aralık 10,6 13,6 -

BİZE ULAŞIN