Allianz'ın satış kanalları genişliyor

Allianz, satış kanalları nı genişletme stratejisi çerçevesinde HSBC, Anadolubank ve Albaraka Türk Katı lım Bankası ile bankasürans anlaşması na imza attı. Allianz Satış ve Pazarlama Direktörü Arif Aytekin'den alınan bilgiye göre, Allianz'ı n bankalarla yaptı ğı işbirlikleri kapsamı nda Allianz Sigorta poliçeleri, Türkiye çapındaki 333 HSBC, 77 Anadolubank ve 100 Albaraka Türk Katılım Bankası şubesinden satı şa sunuluyor. 2009'un başından beri ise Allianz'ın poliçelerinin ING Bank'ın Türkiye'de ki 364 ve KKTC'de ki 5 şu be sin den satı şı devam ediyor. Yapı lan bankasürans ortaklıkları nı değerlendiren Aytekin şunları ifade etti: "Allianz, 1200'ü aşkın acente ve 10 Direkt Satış Ofisinde çalı şan 340 kişilik satış ekibiyle potansiyel müşterilerinin ayağı na gidiyor. Bankalarla yaptı ğımız anlaşmalar ise bunlara ek olarak şirketimizin bankasürans alanındaki etkinliğinin artması na yönelik önemli bir hamle. Bu iş ortaklıkları mı zın hem bankalar hem de bizim için olumlu sonuçlar doğuracağı na inanı yorum."
BİZE ULAŞIN