'Helal et' için besmele şartı

İKT üyesi ülkelerde kullanılacak 'Helal Gıda Standardı'na Ekim ayında İstanbul'da yapılacak toplantıda son şekli verilecek

İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT) bünyesinde 52 ülkeden uzmaların katılımıyla çalışmaları yürütülen "Helal Gıda Standardı'' nın ana hatları da belli oldu. Türkiye'den DPT sekretaryasında, Uzmanlar Komitesi'nce hazırlanan ve nisan ayında yapılan toplantıda genel olarak kabul edilen standarda, ekim ayında İstanbul'da yapılacak toplantıda son şeklinin verilmesi planlanıyor. Uzmanlar grubunun hazırladığı standart, İKT'ye sunulacak. Helal ve haram hayvanların tasnif edildiği taslağa göre, tavuk dahil her bir hayvanın kesimi sırasında "Bismillah Allahu Ekber" denilmesi ve yüzlerinin kıbleye dönük olması gerekiyor. Mekanik kesimin yapıldığı kesimhanelerde bu uygulamanın nasıl yapılacağı ise tartışma konusu oldu.

KURAN DİKKATE ALINDI

Kuran ve Hz. Muhammed'in sözleri ve İslam'ın sünnetleri yanında FAO bünyesinde hazırlanan Codeks Alimentarius ve diğer uluslararası hijyen kuralları da dikkate alınarak hazırlanan standart, İslami kurallara uygun olarak gıdaların, üretimi, depolanması, taşınması, pazarlanmasına ilişkin şartları düzenliyor. Şimdiye kadar 2 kez görüşe açılan metin konusunda birçok ülkedeki İslam Enstitüsü ve Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da görüş alındığı belirtildi.

İŞTE HELAL HAYVANLAR
Standartta, inek, bufalo, koyun, keçi, deve, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi evcil hayvanlar yanında, antilop, geyik, vahşi inek, dağ keçisi, güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, deve kuşu gibi yırtıcı olmayan vahşi hayvanlar ve kuşlar "helal hayvanlar'' olarak kabul ediliyor.

SUDA YAŞAYANLAR HELAL KABUL EDİLİYOR
DOMUZ, köpek ve cinsleri, Allah adına ve İslami kurallara göre kesilmeyen hayvanlar, eceli ile ölenler, helal gıda ile beslenmeyen hayvanlar helal kabul edilmiyor. Kartal, şahin gibi avlanan yırtıcı kuşlar helal değil. Veba ve tehlikeli hastalık taşıyan hayvanlar, fareler, akrepler, yılanlar, kertenkele, salyangoz, böcek, bal arıları, eşek, katır de helal kabul edilmiyor. Suda yaşayan hayvanlar, zehirleyici, toksit maddeler taşıyanlar hariç, helal kabul ediliyor. Tüm pullu balıklar, havyar, karideslerhelal kabul ediliyor. Hem suda, hem karada yaşayanlar helal değil.

GENETİĞİ İLE OYNANAN ÜRÜN HARAM
- Hayvanlar helal gıda ile beslenecek.
- Kesim yapan Müslüman olacak.
- Kesimhaneler, sadece helal hayvanların kesiminde kullanılacak.
- Hayvanlar kesilirken birbirini görmeyecek ve yüzleri kıbleye dönük olacak.
- Hayvan kesilirken ''Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber'' denmeli. Allah'ın adı anılmazsa kesim helal değil.
- Balıklar, sudan canlı çıkarılacak ve su dışında ölecek.
- Yumurtalar helal hayvandan olacak.
- Su ve alkolik olmayan her türlü içecek helal. Alkol katılan gıda helal değil.
- Bal, polen, bal özü helal.
- Paketlemede kullanılan malzemeler de helal olacak.
- Genetiği ile oynanmış gıdalar helal kabul edilmiyor. Ancak, gıdanın kendi DNA'sı ile yapılan genetik oynamalara izin veriliyor.

BİZE ULAŞIN