Kart borcu olanlar dikkat!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), gecikmiş kredi kartı ödemeleri ile ilgili düzenlenen "5915 Sayılı Kanun" kapsamında borcunu yapılandırmak isteyen kart hamillerine uygulamadan nasıl faydalanabilecekleri konusunda yol gösterecek.

Kartlı Ödeme Sistemleri ile ilgili bugüne kadar düzenlediği çeşitli kampanyalarla kart hamillerini bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren BKM, "5915 Sayılı Kanun" kapsamında borcunu yapılandırmak isteyen kart hamilleri için de gazete, dergi ilanları ile bilgi paylaşacak.

Bankalararası Kart Merkezi'nin ilanlarında, kart borcunu ödemek isteyenlerin ne zamana kadar nereye başvurabileceklerinden, örnek ödeme tablosuna kadar birçok konuda önemli bilgiler yer alacağını belirten Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal, 7 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren kredi kartı borçlarının geri ödenmesini yeniden yapılandırmaya yönelik kanun hakkında gecikmiş borcunu ödemek isteyen kart sahiplerinin daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve uygulamayı kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kart borçları ile ilgili düzenlenen "5915 sayılı Kanun"un, kart sahipleri açısından önemli avantajlar içerdiğini belirten Özinal, kart borcu olan kişilerin basında yer alacak ilanları takip etmeleri ve daha da fazla detay bilgi için bankaları ile temasa geçmeleri gerektiğini ifade etti.

"Kredi kartı gecikmiş ödemeleri için önemli bilgiler" başlığı ile yayınlanan kampanya ilanlarında, kanundan kimlerin, nasıl, ne kadar zaman içinde yararlanabileceği kısa ve net bir şekilde anlatılıyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu kapsamda, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle (31 Mayıs 2009 dahil) kredi kartı borcunu 90 günden fazla geciktirmiş olanlar, kredi kartına ait tüm borcunu ödemesi için banka tarafından ihtarname çekilmiş olanlar veya kredi kartı borcunun tahsili için icra takibi başlatılmış olanlar kanundan yararlanabiliyor.

NE ZAMANA KADAR BAŞVURULUR?

İlanlarda, kredi kartı borçlularının Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5915 Sayılı Kanun uyarınca, kanunun yayımlandığı 7 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvuru yapması gerektiği belirtiliyor. Başvurular için son tarih ise 4 Eylül 2009.

NEREYE BAŞVURULUR?

Kanun uyarınca, başvurular, kartı çıkaran banka veya kuruluşa ya da avukatlarına, varlık yönetim şirketine veya bu şirketin yetkilendirdiği temsilcilere yazılı olarak yapılabiliyor. Eğer borç, banka tarafından varlık yönetim şirketine devredilmiş ise, borçluların banka veya kuruluşa başvuru yaparak borcunun hangi şirkete devredildiğini öğrenmesi ve başvurusunu bu şirkete yapması gerekiyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Borçluların, yazılı olarak ve güncel adreslerini belirterek başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru sürecinde, belirtilen ödeme koşullarından biri seçiliyor ardından da yazılı olarak ödeme beyanı yapılıyor. Sonrasında ise banka veya kuruluş ya da avukatları, varlık yönetim şirketi veya yetkilendirdiği temsilcileri tarafından düzenlenecek ödeme planı imzalanıyor. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olmak koşulu ile ödeme planına göre düzenli olarak ödemeler yapılmaya başlanıyor.

BORÇLAR NE ŞEKİLDE HESAPLANIR VE GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

BKM'nin kampanya ilanlarında, faizli anapara borcunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş kat sayı ile çarpılacağı ve böylece 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle oluşacak toplam borç tutarının hesaplanacağı belirtiliyor. Bu tutar, yazılı başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenirse, ilave bir faiz hesaplamasına gidilmiyor. Borç, vadeli olarak ödenmek istenirse, geri ödenecek tutar,
6 aylık vade için 1,04 12 aylık vade için 1,08 24 aylık vade için 1,18 36 aylık vade için ise 1,26 katsayıları ile çarpılıyor.

Ortaya çıkan tutar ilgili ay sayısına bölünüyor ve ödenecek aylık taksit tutarı hesaplanmış oluyor. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödeniyor.

Vadeli ödemelerde ilk taksitin peşin ödenmesi ve ödeme planının imzalanmasını takiben icra işlemleri durdurulmuş oluyor. Yasanın sağladığı haklar, 1 yıl içinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde sona eriyor.

BİZE ULAŞIN