Kârı artan işletmede kriz savı geçersiz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Nisan 2009'da karara bağladığı davada, bilirkişi tarafından "satışları azalmasına rağmen kârlılığını artırdığı'' belirlenen bir işletmenin, "iş daralması ve ekonomik gerekçelerle'' çıkardığı işçinin işe iadesine karar vermişti. İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirten bir işçinin, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi talebiyle açtığı davanın temyiz başvurusunu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi' değerlendirdi. Yargıtay kararında, "Davalı işveren, istihdamı engelleyen nedeni kanıtlamış değildir. Kaldı ki davalı işveren istihdam fazlalığı ile feshin kaçınılmaz olduğunu da ispat edememiştir. Feshin geçerli nedene dayanmadığı sabittir" denilmişti.
BİZE ULAŞIN