Maliyeden KDV açıklaması

Maliye Bakanlığı, lokantalarda katma değer vergisi (KDV) oranlarını yeniden düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararnamesinin uygulanmasında herhangi bir boşluk ya da tereddüt bulunmadığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı, 3 ve daha fazla yıldıza sahip turistik tesislerdeki lokantalar ile 1. sınıf lokantalarda KDV oranlarını yüzde 8'den 18'e yükselten Kararname konusunda medyada yer alan ''Maliyeden hata'' haberleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, KDV düzenlemesinin yer aldığı söz konusu Kararnamenin hazırlanması sırasında ''İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'' ile ''Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinin esas alındığı bildirildi.

Bu yönetmeliklerde lokantalara ilişkin sınıflandırmalar yapıldığı, birinci sınıf lokantaların sahip olması gereken özellikler ile bu işyerlerine verilen ruhsatlarda yer alacak bilgilerin ayrıntılı olarak düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ''Bu çerçevede, birinci sınıf lokantalara belediyelerce 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı', Kültür ve Turizm Bakanlığınca da 'işletme belgesi' verilmektedir. Bu nedenle, söz konusu Kararnamenin uygulanmasında herhangi bir boşluk ya da tereddüt bulunmamaktadır'' denildi.

Maliye Bakanlığı tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı halde kaynağı belirsiz bir yoruma dayalı olarak söz konusu kararnamede usul hatalarının yapıldığı şeklindeki değerlendirmelerin de hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığı ifade edilen açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi.

''Bu çerçevede, söz konusu kararnamede ÖTV ve KDV düzenlemelerinin yer alması olagelen bir uygulamadır. Ayrıca, KDV'ye ilişkin olarak yapılan bir oran değişikliğinin aybaşından itibaren geçerli olması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır.

Söz konusu haber ve yorumlarda kararnamenin hazırlık sürecine ilişkin belirsiz bir kaynak kullanılarak yapılan açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktadır. Bağlı kuruluşlarımız dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığı olarak her türlü mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasında ortak çalışma anlayışı içinde hareket edilmektedir.

Vergi mevzuatımızın uygulanmasında Bakanlığımız tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı sürece, kaynağı belirsiz haber ve yorumlar hiçbir geçerlik taşımadığı gibi bu haber ve yorumların neden olacağı yanlış anlama ve değerlendirmeler de Bakanlığımız açısından bağlayıcılık taşımamaktadır.''

BİZE ULAŞIN