Dul-yetim aylığı alanlar müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli, malül, dul ve yetim aylığı alanlara müjde.

1 milyon 816 bin 961 kişiye 01 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere 1 aydan 3 aya kadar maaş farkı ödemesi yapılacak. Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tespiti nedeniyle verilecek farklar, 24 Temmuz Cuma gününden itibaren PTT ve banka şubelerine yatırılacak.

Bütçe Kanunu ile 01 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,05592), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,74348) olarak yeniden belirlendi. Bu değişikliğin ardından emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 816 bin 961 kişiye gün doğdu. 01 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, 24 Temmuz 2009 tarihinden itibaren aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilecek.

Buna göre, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
2. Grupta aylık alanlara;Temmuz-Ağustos ayı olmak üzere 2 aylık tutarında,
3. Grupta aylık alanlara; Temmuz-Ağustos-Eylül ayı olmak üzere 3 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.

BİZE ULAŞIN