Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası, Haziran ayı itibarıyla yüzde 5,73 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, 2009 yılının ikinci üç aylık döneminin sonu için yüzde 6,8 olarak belirlenen ''belirsizlik aralığı alt sınırı''nın aşağısında kalması nedeniyle, hükümete açık mektup gönderdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı imzasıyla, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a gönderilen mektupta, Merkez Bankası'nın 2006 yılı başından bu yana enflasyon hedeflemesi rejimini uyguladığı hatırlatılarak, bu rejim çerçevesinde Merkez Bankası'nın, temel amacı olan fiyat istikrarı konusundaki gelişmeler ile bu amaç doğrultusunda uygulanan politikalara ilişkin kamuoyuna hesap verme yükümlülüğü taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede, enflasyon hedefinden belirgin olarak sapıldığında veya sapma olasılığı ortaya çıktığında Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca ''hesap verme'' sürecinin devreye girdiği ifade edilen mektupta, 2009 yıl sonu enflasyon hedefinin Hükümet ile birlikte yüzde 7,5 olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Merkez Bankası'nın 2008 yılı sonunda yayımladığı ''2009 Yılında Para ve Kur Politikası'' başlıklı politika metninde, hesap verme yükümlülüğünün uygulanabilmesine yönelik olarak, üçer aylık dönemlerin sonu için oluşturulan yıl sonu hedefiyle uyumlu patikayı ve bu patika etrafındaki belirsizlik aralığının alt ve üst sınırlarını kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen mektupta şöyle denildi:

''Enflasyonun yıl içinde belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda, sapmanın nedenleri ile hedefe tekrar ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemlerin üç ayda bir yayımlanmakta olan Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacağı, yıl sonu itibarıyla belirgin bir sapma olması durumunda ise Hükümete bir açık mektup yazılacağı belirtilmiştir.

Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon, yüzde 5,73 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının ikinci üç aylık döneminin sonu için yüzde 6,8 olarak belirlenmiş olan belirsizlik aralığı alt sınırının aşağısında kalmıştır.

Bu çerçevede, enflasyonun hedeflenen patikadan belirgin olarak sapmasının nedenleri ile orta vadeli hedeflere ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklayan 29 Temmuz 2009 tarihli Enflasyon Raporu ilişikte bilginize sunulmaktadır.''

BİZE ULAŞIN