İkinci Varlık Barışı'nda ödeme şartı getirildi

Varlık Barışı'nda süre 30 Eylül'e uzatıldı. İkinci dönemde en önemli değişiklik getirileceği taahhüt edilen paranın ödenmesi koşulu

Perşembe 13.08.2009
ABONE OL
YASTIK altındaki birikimlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 2'nci Varlık Barışı uygulamasında başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Başvurmak isteyenler gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilecek. 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yastık altı ve yurtdışında varlıkları bulunanların kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak için hazırlanan Varlık Barışı'nın ilkinde ilgi düşük kalması nedeniyle yeni düzenlemede önceki düzenlemeye göre en önemli fark ödeme şartı getirilmesi. 10 Temmuz'da başlayan başvuruların vadesinde ödenmesi şarttır denilen düzenlemeye göre 22 Kasım 2008 ile 2 Mart 2009 arasında (1. Vergi Barışı) yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30 Eylül 2009'a kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmemesi halinde, mahsup imkânından yararlanılamayacak. Ödeme taahhüdü ile getirilecek paralar yeni düzenlemeyle ödemeyenlere kamu alacağına yapılacak muameleye tabi olacak.