Gül'e veto çağrısı

Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak İş Genel Başkanı Salim Uslu ve DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak bir başvuruda bulunarak, İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına yol açan kanunun veto edilmesini istedi.

Konfederasyon başkanları, ortak başvuru metninde özetle şunları kaydetti:

"Biz Türk İş, Hak İş ve DİSK olarak, yapılan değişiklikleri sigorta tekniğine aykırı, fonun aktüerya dengelerini alt üst edecek, işsizlerin artması halinde fonu işsizlik ödeneklerini karşılayamaz hale getirecek bu düzenleme olarak gördük ve buna ısrarla karşı çıktık. Bu yöntem yerine, işsiz kalanların fondan yararlanma koşullarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması yanında, işsizlik ödeneğinin işsizlerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkarılmasının sigorta tekniği ve sosyal devlet ilkesi bakımından daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenlerle, kanunun yüksek makamınızca onaylanmayıp, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilmesi hususunu bilgilerinize ve takdirlerinize arzederiz."
BİZE ULAŞIN