Dolu vurdu Tarsim umut oldu

TARSİM Genel Müdürü Bü lent Bo ra, son bir ay da top lam 64 il den 27 bin 428 adet dolu hasarı ihbarı aldıklarını belirterek, üreticiye top lam 30 mil yon TL ha sar ödemesi yapacaklarını bildirdi. Özellikle Çorum, Tekirdağ, Bur sa, Bat man ve Tokat'ın dolu hasarından en çok etkilenen iller bolduğunu belirten Bora, "Her yerde sigorta yaptıran bulunması, yaptıran ile yaptırmayan arasındaki farkı ortaya koydu. Devlet, sigortası olmayana yardımda bulunmayacak. Ama her köy de taz mi nat alan bir çift çi nin bulunması, tarım sigortalarının yaygınlaşması açısından büyük tanıtım olacak. Sigortalı çiftçilerimizin kötü günlerinde yanlarında olduğumuz için mutluyuz" dedi.
BİZE ULAŞIN