Merkez denetimi tek çatıda topladı

Merkez Bankası, kurum bünyesindeki denetimi tek çatıda topluyor. Kurum bünyesindeki İç Denetim Genel Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu lağvedilerek, Denetim Genel Müdürlüğü kuruldu. Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğünün teşkilatı, görevleri ve yetkileri, denetmenlerin nitelikleri, atanmaları, yükselmeleri, çalışma esas ve usulleri belirlendi. Yönetmeliğe göre, Denetim Genel Müdürlüğü, Merkez Bankasının birimleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile banka dışı kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim, inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapmak ve danışmanlık faaliyeti yürütmekle görevli olacak.
BİZE ULAŞIN