Doğan'a tarihi ceza: 3.8 milyar TL

Maliye, Doğan Yayın Holding'in iştirakleri Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e 2005, 2006 ve 2007'ye ilişkin vergi incelemeleri sonucu toplam 3.8 milyar TL ceza kesti. Rakam bugüne kadar bir şirkete kesilen en büyük vergi cezası olarak tarihe geçti. 1.88 milyar liralık vergi aslı üzerinden hesaplanan cezayla ilgili olarak Doğan Grubu, her türlü yasal hakkın kullanılacağını açıkladı

Salı 09.09.2009
Güncelleme: Çarşamba 09.09.2009
ABONE OL

Doğan Yayın Holding (DYH), Türkiye'de rekor bir vergi cezası alarak tarihe geçti. Şubat'ta Doğan TV hisselerinin Alman Axel Springer'e satışı sırasında vergi kaçırıldığı iddiasıyla kesilen 826 milyon TL'lik vergi cezasından sonra dün de Maliye Gelirler Kontrolörleri aynı şirketin grup içindeki hisse devirlerindeki ususuzlük nedeniyle 3 milyar 755 milyon TL'lik rekor vergi cezası verdi. Gelirler Kontrolörleri'nin verdiği tarihi kararı Doğan Yayın Holding dün Borsa'ya bildirdi. Borsaya yapılan açıklamaya göre DYH'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları; Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ile Alp Görsel İletişim'e ilişkin 10-25 Ağustos 2009 tarihli 15 Vergi İnceleme Raporu hazırladı. Açıklamada, 2005-2006 ve 2007'ye ait incelemeler sonucunda DYH'ye 1 milyar 878 milyon TL vergi aslı, aynı tutarda vergi ziyaı, 60 bin lira usulsüzlük, 282 bin lira da özel usulsüzlük cezası kestiği belirtildi. Bu rakamlar alt alta toplandığında cezanın toplamı 3 milyar 755 milyon TL'ye ulaşıyor ki bu Türkiye'de bugüne kadar bir şirkete verilen en yüksek ceza. Vergi incelemesi 2005-2207 arasına yapıldığı için bu cezayla ilgili gecikme faizleriyle birlikte toplam maliyetin 5 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor.

1.6 MİLYARLIK MATRAH FARKI

İnceleme sonucu kontrolörler, Doğan TV'ye ait 28 radyo ve TV şirketinin hisselerinin, önce D Yapım'a, ardından Doğan Prodüksiyon'a, son olarak da Alp Görsel'e devredildiğini tespit etti. Kontrolörler, bu hisse değişiminin Kurumlar Vergisi Yasası'na aykırı olduğunu raporuna yansıttı. Doğan Grubu ise dün yaptığı açıklamada hisse devir işlemlerinin eksiksiz yerine getirildiğini iddia etti. Kontrolörler bu devirlerin emsal değer üzerinden olması gerektiğini belirtti. Buna göre örneğin, D Yapım'a hisse devrinde Doğan Grubu tarafından bildirilen matrah 35.6 milyon TL. Ancak kontrolörlere göre matrah 35.6 milyon değil 1.6 milyar lira. Bu matraha göre kontrolörler 291.2 milyon liralık vergi hesapladı. Yasa gereği aynı oranda yani 291.2 milyon liralık vergi ziyaı cezası da talep edildi. Bunun gibi Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel'de de devirler düşük gösterildiği için milyarlarca liralık matrah farkı ve vergi ortaya çıkıyor.

VERGİ DAİRESİ KARARI

KARAR 1

Hisse değişim işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine aykırı.

KARAR 2

Söz konusu işlemler sıradan satış işlemidir, bu çerçevede hisse devir işlemleri aktife kayıtlı değer yerine Vergi İnceleme Raporu ile belirlenen emsal değer üzerinden yapılmalıdır.

KARAR 3
Sıradan hisse satışı olduğu iddia edilen söz konusu işlemler ile ilgili olarak ayrıca Vergi İnceleme Raporu ile belirlenen esal değer esas alınmalı, bu değer üzerinden hesaplanmak suretiyle Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmelidir.

DOĞAN GRUBU'NUN YANITI


YANIT 1
Şartlar eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

YANIT 2

Vergi İnceleme Raporları'nda Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer almayan şartlar öne sürüldüğü ve genel kabul görmüş yaklaşımların ötesine geçilerek kişisel değerlendirmeye ağırlık verildiği gözleniyor.

YANIT 3

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimlerinin KDV'den istisna olduğu net olarak hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla tamamen karşılıklı hisse değişimi yapılarak gerçekleştirilen hisse senedi teslimi işleminde de KDV uygulanmaması gerektiği açık bir yasa hükmüdür.