IMF veri kalitesini övdü, destek buldu

IMF, Türkiye'nin isteği üzerine yaptığı araştırmada, veri kalitesini oldukça yüksek ve uluslararası standartları karşıladığı sonucuna vardı. Türk uzmanlar ise istatistik kalitesinde ciddi iyileşmeyle birlikte soru işaretlerine dikkat çekti

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Pazar 13.09.2009 ABONE OL
IMF Türkiye'nin isteği üzerine istatistik ve veri kalitesini araştırdı. Sonuç: Türkiye'nin ulusal hesaplar, tüketici ve üretici fiyatları, kamu maliyesi istatistikleri, parasal istatistikler ve ödemeler dengesi verilerinin kalitesi yüksek, uluslarararası standartlar büyük ölçüde karşılanıyor. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 1999 yılından bu yana kamu maliyesinde şeffaflık, makroekonomik veri kalitesi ve finansal sistem düzenlemeleri gibi alanlarda ülke uygulamalarının uluslararası standartlara uyumu "Standart ve Kuralların Karşılanması Raporları (Reports on Observance of Standards and Codes - ROSC)" kapsamında değerlendiriliyor. Bugüne kadar pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan IMF üyesi ülkenin uluslararası standartlara uyumu bu raporlarla değerlendirildi. Makroekon o - mik verilerin derlenmesi, yayımlanması ve kalitesi alanlarında Türkiye'nin uluslararası standartları karşılama düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla IMF'ye talepte bulunuldu. Bu kapsamda hazırlanan "Makroekonomik Veri Modülü - Standart ve Kuralların Karşılanması Raporu" açıklandı.

8 YILDA İLERLEME VAR

Hazırlanan 2002 yılında aynı konudaki raporun güncellemesi niteliği taşıyor. Raporda, Türkiye'nin ulusal hesaplar, tüketici ve üretici fiyatları, kamu maliyesi istatistikleri, parasal istatistikler ve ödemeler dengesi verilerinin kalitesinin yüksek olduğu belirtilirken, verilerin derlenmesi ve yayımlanması konusunda uluslararası standartların büyük ölçüde karşılanmakta olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca, 2001 yılından bu yana istatistik alanında önemli ilerlemelerin sağlandığı ve bu kapsamda 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile daha güçlü bir yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulduğu, istatistik alanında daha ileri tekniklerin kullanılmaya başlandığı, veri kaynaklarının genişletildiği ve kullanıcı ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınmakta olduğu belirtildi.

EKONOMİSTLER NE DEDİ
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Erinç Yeldan:
Verilerde manipülasyon yok, açıklama zaafı var

2001 krizi gizlenen ve manipüle edilen verilerin ülke ekonomisine ne denli zarar verebileceğini gözler önüne serdi. Bu yüzden 2002 yılından bu yana temel ekonomik birimler tarafından açıklanan verilerin kalitesinde ciddi bir iyileşme oldu. Enflasyon, büyüme, milli gelirin hesaplanmasında ortaya çıkan soru işaretleri teknik açıklamaların yetersiz olmasından kaynaklanıyor.

Global Source Türkiye Direktörü Dr. Atilla Yeşilada
IMF haklı ama net-hata noksanı ne yapacağız?
TÜRKİYE'NİN veri kalitesi gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde fevkalade iyi durumda. Ama bu durum ciddi sorunlar olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Mesela son bir senede 18.5 milyar dolara ulaşan net-hata noksan kalemini izah etmek oldukça zor. Temmuz ayını tatil ilan eden ve bu dönemde veri açıklamayacağını açıklayan Hazine'nin tavrını anlamak da zor.

Marmara Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu
Aylık ve üç aylık veriler arasında ciddi fark görülüyor
VERİ kalitesi oldukça iyi. Ama buna rağmen aylık ve üç aylık veriler arasında ciddi farklar ortaya çıkabiliyor. Burada örneklemlerin belki yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. TÜİK'in kamuoyunun kafasını karıştıran konularda daha güçlü ve etkili bir iletişim kurması şart.

BUGÜN NELER OLDU