Doğan 4.800.000.000 liralık vergi cezası haczi kıskacında

Maliye, Doğan Yayın Holding'in bağlı ortaklıklarından gecikme faizi dahil 4 milyar 823 milyon liralık vergi cezası tutarı kadar teminat istedi. Doğan teminat gösteremediği takdirde ihtiyati haciz süreci başlayacak

Cuma 26.09.2009
Güncelleme: Cuma 25.09.2009
ABONE OL
Doğan Yayın Holding'in (DYH) bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarına kesilen 3 milyar 755 milyon liralık vergi cezası, gecikme faiziyle birlikte 4 milyar 823 milyon liraya ulaştı. Maliye, Doğan Grubu'ndan 15 gün içinde 4.8 milyar liralık teminat göstermesini istedi. Aksi halde gruba ihtiyati haciz yolu göründü. Grup, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'da sayılan teminatları vermek zorunda. Doğan Grubu'nun göstereceği teminatların ilgili vergi dairesi tarafından kabul edilmemesi veya yeterli bulunmaması da söz konusu olabilecek. Geçerli veya yeterli teminat sorunu aşılamazsa haciz süreci işletilecek.

BAKANLIK NE DİYOR?

DYH ve bağlı ortaklıklarının varlık değerlerinin, vergi dairelerince talep edilen teminatı karşılamasının mümkün olamayacağı düşünülüyor. Bu durumda, tüm varlıklara (para, menkul kıymet, gayrimenkul vb) tedbir konulduktan sonra, gruba transfer edilecek olası nakit ve diğer aktifler de eksik teminatın tamamlanması için yine haciz kapsamına alınabilecek. Maliye yetkilileri, "Sürecin, Gelir İdaresi ile alakası kalmadı. İlgili vergi daireleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı yasa gereği teminat ister. Yeterli ve geçerli teminat gösterilmezse haciz işlemi başlatılır. Grubun tarhiyat sonrası uzlaşma talep etme veya dava açma hakkı hâlâ var" dediler. Maliye, Doğan Yayın Holding'in bağlı ortaklıklarından, gecikme faizi dahil 4 milyar 823 milyon 825 bin lira teminat isteyince Doğan Yayın Holding'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Doğan Yayın Holding Koordinatörü Murat Doğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik imzalarıyla, bazı bağlı ortaklıklardan teminat istenmesine dair açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum olarak dün yayımlandı.

HUKUKA BAŞVURACAĞIZ
Açıklamada toplam 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 lira tutarındaki teminatın 15 gün içinde gösterilmesinin ilgili vergi daireleri tarafından talep edildiği belirtildi ve söz konusu teminat istemi ve devamındaki işlemler hakkında gerekli tüm yasal yollara müracaat edileceği bildirildi.

UZLAŞMA KAPISI AÇIK

2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait vergi inceleme raporları ile ilgili olarak doğrudan bağlı ortaklık olan Doğan TV Holding AŞ ile dolaylı bağlı ortaklıklar D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım AŞ, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri AŞ ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri AŞ'nin tarhiyat sonrası uzlaşma ve dava açma hakkı bulunuyor. Ancak, bu kapının açık olması vergi cezasına ilişkin teminat talebini ortadan kaldırmıyor. Dava açılması sadece tahsilatı durduruyor.