Doğan ve yöneticilerini mal varlığı telaşı sardı

Doğan Grubu'nun 4.8 milyar liralık vergi cezası için istenen teminatta süre bugün doluyor. Teminatın Doğan TV ve ortaklıklarının değerini aştığı, grubun teminat açığı sorunu yaşayabileceği öne sürülüyor

Doğan Grubu'na kesilen 4.8 milyar liralık vergi cezasına karşılık teminat verme süresi bugün doluyor. 29 Eylül'de Doğan Grubu avukatları tarafından "teminat isteminin durdurulması" amacıyla açılan davada, talebi değerlendiren İstanbul 1., 6., 9. ve 11. vergi mahkemeleri, ara kararla teminatı durdurmak yerine vergi dairelerinden savunma isteyerek süre verdi. 1., 6. ve 11. vergi mahkemeleri 30 gün, 9. vergi mahkemesi ise idareye 7 gün süre tanıdı. Bu sürelerin sonunda gelecek açıklamaya göre mahkemelerin yapacağı değerlendirme rekor teminat talebinin kaderini belirleyecek. Gelinen aşamada en kritik nokta ise vergi dairesine teklif edilecek teminata esas varlıklarda. Çünkü istenen teminat (4.8 milyar TL), Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarının değerini aşıyor. Daha önce kesilen 1 milyar liralık vergi cezası da hesaba katıldığında grubun elindeki mal varlıklarının bu teminatı karşılamaya yetmeyeceği belirtiliyor. Gruptaki telaş, vergi cezası kesilen şirketlerin yönetim kurulu üyelerini de kapsıyor. Zira Doğan Grubu, Halkalı ve Kocasinan Vergi Daireleri'ne geçerli ve yeterli teminat sunamaz veya teminata esas varlıklar Maliye tarafından kabul edilmezse vergi cezası kesilen şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin de mal varlıklarına ihtiyati haciz gelebilir.

DOĞAN NE DİYOR?

Edinilen bilgilere göre Doğan Grubu hukukçuları, farklı şirketlerden istenen toplam 4.8 milyar liralık teminatın karşılanmasının mevcut ekonomik koşullarda neredeyse imkansız olduğu görüşünü savunuyor. Grup, gerek vergi dairelerini gerekse mahkemeleri ikna etmek için şu gerekçeyi ileri sürüyor: "Vergi ve cezaları ile hesaplanan faizler, Doğan TV Holding bir yana Doğan Yayın Holding'in de değerini aşabilir. Bu tutarda teminat gösterilmesi fiilen ve maddeten imkansız olabilir. Yeterli teminat gösterilemezse şirket aktiflerinin yanı sıra kanuni temsilcilerinin mal varlığına da ihtiyati haciz uygulanabilir. Bu durum halka açık şirketlere yatırım yapan küçük hissedarları, yabancı ortakları zarara uğratır."

BİZE ULAŞIN