Memurlar iş bırakacak

Kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesini talep eden Türkiye Kamu-Sen ve KESK, uyarı amaçlı iş bırakma eylemini aynı gün gerçekleştirme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, toplu görüşme sürecinde taleplerini hükümete kabul ettiremeyen memur konfederasyonlarının ayrı ayrı aldıkları eylem kararlarını ortaklaştırma çabaları kısmen sonuç verdi.

Görüşmeler sonunda Türkiye Kamu-Sen ve KESK, üretimden gelen gücün daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla iş bırakma eylemlerini aynı gün yapmayı benimsedi. Bu sene ilk kez en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak toplu görüşmelerde heyet başkanlığı yapan Memur-Sen ise bunun yerine kendi eylem kararlarını tek başına uygulamayı seçti.

Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in aynı gün yapacağı iş bırakma eyleminin tarihi, konfederasyonların genel başkanları Bircan Akyıldız ve Sami Evren tarafından yarın Mülkiyeliler Birliğinde düzenleyecekleri ortak basın toplantısında birlikte açıklayacak.

Konfederasyon başkanlarının açıklayacağı tarihte 375 bin 990'i Türkiye Kamu-Sen ve 224 bin 413'ü KESK üyesi yaklaşık 600 bin kamu çalışanı uyarı amacıyla iş bırakacak.

''AMAÇ, TÜM KAMU ÇALIŞANLARININ KATILIMI''

KESK Genel Başkanı Sami Evren, iki konfederasyonun bütün bir eylem programı birlikteliğine gitmediğini ama iş bırakma eylemlerinin aynı gün yapılması konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Evren, konfederasyonların iş bırakma eylemi dışındaki eylemlerini kendi belirledikleri takvim doğrultusunda uygulayacağını bildirdi.

Konfederasyon olarak toplu görüşmeler öncesinde ve sırasında ''toplu sözleşme yoksa grev var'' prensibiyle hareket ettiklerine dikkati çeken Evren, toplu sözleşme taleplerini kabul etmeyen hükümeti uyarmak için iş bırakma eylemini hayata geçireceklerini belirtti.

Evren, ''KESK olarak çeşitli kesimlerin iş bırakma eylemini de kapsayan eylem programına destek vermesi için çaba göstereceğiz. Bunun için Türk-İş, DİSK, TMMOB, TTB, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla görüşmelerimiz olacak. Amacımız konfederasyon ayrımı gözetmeden, sendikalı olsun olmasın tüm kamu çalışanlarının bu eylemlere katılmasını sağlamak olacak''
dedi.

Türkiye Kamu-Sen yetkilileri de iş bırakma eylemiyle, kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesini ve ekonomik kriz ortamında kamu çalışanlarının korunmasını içeren taleplerini kabul etmeyen hükümeti uyaracaklarını belirtti.

Eylemi daha etkin hale getirmek için çağrılar yaptıklarına işaret eden konfederasyon yetkilileri, özellikle iş bırakma eyleminin konfederasyonlarca aynı gün gerçekleştirilmesi ve bu eyleme katılacak memur sayısını olabildiğince artırılmasının sonuca ulaşma konusunda çok önemli olduğunu vurguladı.

''KENDİ EYLEMLERİMİZİ YAPACAĞIZ''

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise çeşitli eylemlerin ortak yapılması için konfederasyon başkanları olarak bir araya gelmeden bazı konfederasyonların eylem kararlarını açıkladığını söyledi.
Diğer konfederasyonların eylem kararlarını duyurduktan sonra ortak eylem için çağrı yaptığını dile getiren Gündoğdu, ''Alınmış kararlara dahil olmak yerine kendi eylemlerimizi yapmayı kararlaştırdık'' diye konuştu.

Taleplerinin kabul edilmesi için kararlaştırdıkları eylemleri hayata geçirmeye başladıkları, bu kapsamda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderip, illerde basın açıklamaları yaptıklarını belirten Gündoğdu, önümüzdeki günlerde TBMM'ye yürüyüş, toplu sözleşme ve grev hakkı konulu sempozyum düzenleme gibi eylem ve etkinlikleri hayata geçireceklerini kaydetti.

BİZE ULAŞIN