NART Risk Management Forum 22 Ekim'de

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından düzenlenen "Nart Risk Management Forum" 22 Ekim 2009 ta rihinde İstanbul'da ya pılacak. 2004 yılından bu yana düzenlenen forum, risk yönetimi ve sigorta sektöründe yapılan en önemli uluslararası organizasyonlardan biri ha li ne gel di. Bu se ne 6.'sı düzenlenen Nart Risk Management Fo rum'da "Ener ji Sektöründe Risk Yönetimi" konusu ele alınacak. Forum 22 Ekim 2009 Per şem be gü nü, sa at 13.00-19.00 ara sı The Ritz Carl ton Ote li / Ba lo salonunda gerçekleştirilecek. Endüstriyel ve hizmet kuruluşları ile risk yönetimi ve sigortacılık dünyasına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı, farklı görüşlerin buluştuğu ve işbirliği olanaklarının yaratıldığı, NART Risk Management Fo rum'a her yıl yüzlerce üst düzey yönetici katılıyor. Bu yıl ki forum'un katılımcıları arasında Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası, Türk-Fransız Ticaret Derneği, Türk- Amerikan İşadamları Derneği, TSRŞB, İSO, TÜ Sİ AD, TUGİAD, İMSAD, GYODER, TAYSAD, RESSİAD (Rüz gar Enerj jsi ve Su San traları İşadamları Derneği), HESİAD (Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği), PETDER ( Petrol Sanayi Derneği) üyeleri ve enerji sektörünün temsilcileri ile risk yönetim şirketleri ve bu sektörlere hizmet veren tüm kuruluşlar yer alacaklar.

BİZE ULAŞIN