Yeni yasa çıkarılıyor

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının ödenmesinde, itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan ve yasal süre olan 28 Haziran'dan sonra gönderilen listelerin kabul edilebilmesi için yeni yasa çıkarılması gerekiyor.

Hazine Müsteşarlığı, yeni yasanın hazırlanması için ilgili kurumlardan görüş istedi. İlgili kurumlardan bu konuda en kısa sürede görüş bildirmesi istenirken, daha sonra hazırlanan taslak, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Taslak, Bakanlar Kurulu'nda uygun bulunursa TBMM'ye gönderilecek.

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun uyarınca, ilgili kurumların, ödeme listelerine itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan yeni listeleri 28 Haziran'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın KEY Birimi'ne iletilmesi gerekiyordu. Ancak, SGK bu listeyi 30 Temmuz'da iletti. Bazı kurumlarda 28 Haziran'dan sonra bu listeleri göndermeye devam etti.

Yasal süre sonunda çok sayıda kişiyi içeren listeler gelmesi üzerine, KEY Birimi, bu listelerin kabul edilip edilmemesi yönünde tereddüt yaşadı. Bu listelerin kabul edilmemesi halinde, sağlıklı listeler hazırlanması da mümkün olmadığı için, yapılan toplantılar sonucunda, listelerin kabulünü sağlamak için, listelerin teslim süresinin uzatılmasına yönelik yeni yasa çıkarılmasına karar verildi.

Hazine, yasanın içeriğine ilişkin başta SGK olmak üzere ilgili kurumlardan görüş istedi.

Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, yasada süre uzatımı yanında, KEY listelerinin hazırlanmasında ve ödenmesinde yaşanan bazı operasyonel sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler olabileceğini belirtti.

Yetkililer, ödemelerin gecikmesi nedeniyle herhangi bir faiz ödenmesinin mümkün olmadığını vurgularken, listelerin hazırlanmasından sonra, sadece Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2008'e ilişkin temettü dağıtımı nedeniyle, ödeme tutarında çok küçük tutarlarda değişiklik olabileceğini belirtti.
Yasanın hazırlanması ve yeni ödeme zamanı konusunda zaman vermenin mümkün olmadığı vurgulanıyor.

Diğer taraftan KEY Birimi, elindeki listeler çerçevesinde hak sahiplerinin belirlenmesi ve ödeme listelerinin oluşturulmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

KEY ödemeleri sırasında, 1,2 milyondan fazla kişi SGK'ya itirazda bulunmuştu.

BİZE ULAŞIN