İnşaat sektörünün desteğe ihtiyacı var

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan ''Aylık Ekonomi Raporu''nda, son açıklanan GSYH rakamlarında daralmanın yavaşladığına yönelik işaretlere karşın, inşaat sektöründe yüzde 21 küçülmenin, sektörün ''özel ilgiye'' ihtiyacı olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada yer verilen raporda, yapı izinleri verisinde KDV ve harç indirimleriyle Mart ayında yaşanan ''iyimserlik'' sonrasında, görünümün olumsuz yönde değiştiği belirtildi.

Yüzölçümü bazında yapı ruhsatları alımlarının tüm bina türleri için mart ayındaki yüzde 49,91'lik artış sonrasında, nisanda yüzde 32,13, mayısta eksi yüzde 41,29, haziranda eksi yüzde 28,78 düzeyinde değiştiği ve inşaat yapma isteğinin hızlı gerileme kaydedildiği vurgulandı.

Son açıklanan GSYH rakamlarında daralmanın yavaşladığına yönelik işaretlere karşın, inşaat sektörünün yüzde 21 küçülmesinin, sektörün ''özel ilgiye'' ihtiyacı olduğunu gösterdiğine işaret edildi.
İnşaat sektörünü bütün yönleriyle ele alan ve 10-20 yıllık perspektif çizme amacı güden geniş katılımlı ''inşaat şurası'' toplanmasının, ''sektördeki istikrarsızlığın ortadan kaldırılması'' için yerinde bir adım olacağı belirtildi.

Konut sektörünün yanı sıra, diğer yapı türlerine odaklanmasının da yerinde olacağına dikkat çekilen raporda, yapı kullanım izinlerinde sektörlerin oransal dağılımına bakıldığında konut sektörünün yüzde 76,31'le üretimde liderlik ettiğinin görüldüğüne, ancak inşaat sektörünü konutla sınırlamanın ''doğru olmadığına'' yer verildi.

Sektöre katma değer yaratan alışveriş merkezlerinin yanı sıra ofis, hastane ve sanayi binalarının inşaat sektörü açısından önem arz ettiği ifade edilerek, raporda, inşaat sektörü açısından dış kaynağın gerekliliği ortaya kondu.

BİZE ULAŞIN