Gecekonduya kum-tuğla veren de cezalandırılacak

Bakanlıklardaki plan yetkileri tek elde toplanıyor. Kaçak ve depreme dayanıksız binalar tespit edilecek. Kaçak yapıya malzeme verenler de cezalandırılacak

Pazar 15.11.2009
ABONE OL
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, imar planları ile ilgili yetkinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığında toplanmasını sağlayan bir yasa taslağı hazırladıklarını söyledi. Özelleştirme İdaresi, Kültür Bakanlığı dahil yaklaşık 20 bakanlık ve kurumla ilgili imar planları ile ilgili yetki kullanabiliyor. Demir, bakanlığının 2010 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi görülürken Teşkilat Yasası ile ilgili hazırlanan yasa taslağını hakkında milletvekillerine bilgi verdi:

PLANLAMAYA TEK ÇATI: Değişik kurumlarda bulunan planlama yetkisi bayındırlık Bakanlığında toplanacak. Halen Çevre ve Orman Bakanlığı yetkisinde olan 1/100000 ölçekli çevre düzenleme yetkisinin de biz de olması gerekiyor.

BELEDİYELERİN İMAR PLANLARI DENETLENECEK: Belediyelerin plan yetkisinde, denetim ve strateji üretimi anlamında mutlaka bakanlık etkili olmalı. Tüm yapım sürecinin, malzeme üretimi ve kullanımı da dahil olmak üzere Bakanlığımız tarafından -denetlenmesi, dizayn edilmesi gerekiyor. Bunu teşkilat yasamıza da yansıtıyoruz.

YAPI ENVANTERİ: Geçmiş eksiklik ve aksaklıklardan kaynaklanan, hem kentler hem de kırsaldaki afete dayanıksız yapılarla ilgili bütün çalışmaların Bakanlığımız tarafından yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bakanlıklar aracılığıyla, bizim, kaçak ruhsata aykırı ve afete dayanıksız tespit edilen yapı stokunun ya dönüşüm ya da yıkılması gerekir. Özellikle kaçak ve ruhsata aykırı, depreme ve afetlere dayanıksız yapılarla ilgili yapı envanter çalışmasını başlattık.

MALZEME VERENE CEZA: Kaçak yapıya katkı sağlayan kamu yetkililerinin yanı sıra bunlara malzeme taşıyanlara da ciddi müeyyide getirilecek. Gerekli yasalar çıktığında ve halkın da desteğini aldığımızda kaçak, güvensiz ve sağlıksız yapılardan da kurtulmuş olacağız.

ÜÇ İL KAPANDI: Bugün itibariyle 97 bin 192 yabancı, 87 bin 69 gayrimenkul edindi. Bu alanların yüzölçümünün 58 milyon 915 bin 203 metrekare. Mardin, Kilis ve Hatay'daki edinimler, yüzde 10'u aştığı için, yabancıların mülk alması Bakanlar Kurulunca yasaklanmıştır.

TAPU DAİRELERİ BANKA GİBİ OLALACAK: Tapu Sicil Müdürlüklerinin hizmetleri konusunda kamuoyundaki olumsuz düşünceler var. Buraları, hem kalite hem dizayn hem de hizmet açısından banka şubesinden geri olmayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Yüksek katlarda bulunan yerler ise vatandaşların rahatlıkla girebileceği şekle getirilecek.