TMSF Cine 5'i satışa çıkardı

Pazartesi 16.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Pazartesi 16.11.2009 17:21
ABONE OL
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), Viva TV - Radyo, Maxi TV Show Radyo, Radyo 5, Radyo Tek ve Cine 5'in Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

İhaleler, 11-13 ve 18 Ocak 2010 tarihlerinde, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması şekliyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak gerçekleştirilecek.

İhaleye çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüklerin kapsamı, söz konusu şirketlerin faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan ulusal radyo lisans başvurusu, uydu radyo ve televizyon yayın lisans ve izinleri, kablolu televizyon yayın lisansı, markaları, internet alan adı, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşacak.

Her şirketin ayrı ayrı belirlenen teminat bedelleri, bankalardan alınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu şeklinde olabileceği gibi, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, Hazine bonoları, Hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İstekliler radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama yazılı anonim şirket olması, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat gereğince, radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan şartları haiz olduğuna ve en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim edecekler.
İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben kurul onayında belirtilen süre içinde dolar cinsinden peşin olarak ödenecek.

SATIŞ TARİHLERİ

18 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'de satışı gerçekleştirilecek olan Viva TV'nin muhammen bedeli 6 milyon dolar, muhammen bedeli 132 bin dolar olarak belirlenen Maxi TV'nin ihalesi 13 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

Muhammen bedeli 11 milyon dolar olarak belirlenen Show Radyo'nun satışı 13 Ocak 2010 tarihinde saat 11.00'de, muhammen bedeli 1 milyon 300 bin dolar olan Radyo 5'in satışı 11 Ocak 2010 tarihinde saat 14.00'te, muhammen bedeli 20 bin dolar olarak belirlenen Radyo Tek'in satışı 18 Ocak 2010'da saat 14.00'te, 51 milyon dolar muhammen bedelli Cine 5 TV'nin satışı ise 11 Ocak 2010 tarihide saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İhaleler belirtilen tarihlerde TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacak ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.
Ancak kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Söz konusu ihalelerde şartname, her satış için ayrı bedel ödenerek TMSF'den temin edilebilecek.
Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek.