GDO Yönetmeliği'nde değişiklik!

Cuma 20.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Cuma 20.11.2009 10:56
ABONE OL
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve tartışmalara neden Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ürünlere ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

. Yapılan değişiklik sonrasında GDO'lu ürünlerin transit geçişindeki yasak kaldırılırken, transit geçişlerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın düzenlemesi ile belirlenecek. Ayrıca, "Gıda veya yem GDO'lardan biri ya da birkaçını toplamda en az yüzde 0.9 oranında içeriyor ise, GDO'lu olarak kabul edilecek" ve "Gıda veya yemin yüzde 0.5 ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek" fıkraları yürürlükten kaldırıldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, GDO'lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili ve ihracatı yasak olacak. GDO'lu gıda ve yemlerin transit geçişine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Gümrük idarelerince, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için GDO'ya ilişkin ek bir belge aranmayacak.

YÜZDE 0.9 ORAN ŞARTI YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILDI

Ayrıca, "Gıda veya yem, GDO'lardan biri ya da birkaçını toplamda en az yüzde 0.9 oranında içeriyor ise, GDO'lu olarak kabul edilecek", "Gıda veya yemin yüzde 0.5'ten fazla izin verilmeyen GDO içermesi halinde ithalatına, işlenmesine, nakline, dağıtımına ve satışına izin verilmeyecek" ve "GDO'suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO'suz olduğuna dair ifadeler bulunamayacak" fıkraları yürürlülükten kalktı.

KOMİTEDE ÜNİVERSİTE GÖREVLİLERİ VE UZMANLAR YER ALACAK

Bakanlık tarafından GDO ile ilgili bilimsel ve teknik verileri araştıracak, yorumlayacak ve görüş oluşturacak, görev süreleri iki yıl olan uzmanlar listesi teşkil ettirilecek. Uzmanlar listesi üniversiteler, TÜBİTAK ve araştırma kuruluşlarında görevli konu ile ilgili uzman veya öğretim üyelerinden oluşturulacak. Her bir başvuru için, uzmanlar listesinde bulunanlar arasından, Bakanlıkça seçilecek on bir üyeden oluşan yeni bir komite teşkil ettirilecek. İthalatçı firmadan, GDO ve ürünlerinin üretildiği veya yüklendiği ülke yetkilileri tarafından düzenlenmiş ürünün miktarı ve aktarılan geni belirten belge veya uluslararası akredite bir laboratuardan alınmış analiz raporu istenecek. Ürünün üretildiği ülke dışında başka bir ülkeden yüklenmesi durumunda üretici ülkenin vermiş olduğu belgeyle beraber yüklendiği ülkenin yetkili otoritesince düzenlenmiş, parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranacak şartı da yürürlülükten kaldırıldı. 26 Ekim'den önce kontrol belgesi alınmış ürünlerin ithalatında, bu ürünlerin Avrupa Birliği'nin kabul ettiği kriterlere uygun olması koşulu ile izin, başvuru ve ithalat hükümleri 1 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.